fot. twitter.com

Min. M. Błaszczak: Współpraca V4 korzystna dla państw i bezpieczeństwa obywateli

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział w piątek na spotkaniu szefów resortów obrony państw V4 w Ostrawie w Czechach, że współpraca w Grupie Wyszehradzkiej jest korzystna dla państw i dla bezpieczeństwa obywateli.

Na posiedzeniu zapowiedziano, że w jednym ze spotkań V4 będą uczestniczyć przedstawiciele Wielkiej Brytanii.

Podczas posiedzenia, w którym obok ministra Błaszczaka uczestniczyli ministrowie obrony Czech – Lubomir Metnar, Słowacji – Peter Gajdosz i Węgier – Tibor Benkoe, omawiano m.in. współpracę w ramach wspólnych grup bojowych V4 i Unii Europejskiej.

Jednostki i oddziały z Polski, Czech, Węgier, Słowacji, a także Chorwacji od 1 lipca br. pełnią dyżur bojowy w ramach Wyszehradzkiej Grupy Bojowej UE. Polska pełni w niej rolę państwa ramowego. Grupy Bojowe UE (EU Battlegroup) są związkami taktycznymi pozostającymi do dyspozycji kierownictwa Unii gotowymi do podjęcia działań w ramach unijnych misji.

„Bardzo sobie cenimy tę formułę, a więc włączania państw sąsiednich do wspólnej troski o bezpieczeństwo w Europie” – powiedział minister Błaszczak, relacjonując rozmowy.

Zwrócił uwagę, że była także mowa o wspólnych zakupach uzbrojenia dla naszych wojsk.

„To także bardzo istotna formuła współpracy” – powiedział polski minister i dodał, że kraje V4 specjalizują się w konkretnych dziedzinach i powinny wykorzystywać duży potencjał do rozbudowywania zdolności obronnych wojsk.

„Rozmawiamy o modernizacji używanych w większości naszych armii czołgów, aby skorzystać z doświadczeń i wykorzystać najlepszą formułę dla bezpieczeństwa” – skomentował Mariusz Błaszczak.

Minister podkreślił znaczenie infrastruktury transportowej dla spraw wojskowych, zwracając uwagę, że trasy północ–południe są kołem zamachowym dla rozwoju gospodarczego, dla wymiany handlowej i turystycznej.

Mariusz Błaszczak poinformował, że rozmawiano także o projektach PESCO, czyli wspólnych projektach obronnych w ramach Unijnej Stałej Współpracy Regionalnej (Permanet Structured Cooperation).

Jeden z takich projektów realizowany jest z Węgrami i dotyczy szkolenia medycznego dla sił specjalnych.

„Węgrzy specjalizują się w wojskowej służbie zdrowia. Rzeczywiście mają bardzo rozwinięte kompetencje w tej dziedzinie. Polska ma bardzo rozwinięte kompetencje w wojskach specjalnych. Łączymy te dwie funkcje i tworzymy ośrodek szkoleniowy w ramach PESCO, który wzmocni możliwości obronne, nie tylko nasze, ale całej Grupy Wyszehradzkiej” – zaznaczył minister.

Lubomir Metnar, minister obrony Czech, które od 1 lipca br. przewodniczą Grupie Wyszehradzkiej, powiedział, że współpraca w ramach V4 wzmacnia nasze kraje w ramach NATO i UE. Grupy Bojowe nazwał „okrętem flagowym” Wyszehradu. Jego zdaniem innym przykładem dobrej współpracy jest wspólne Dowództwo Logistyczne, które funkcjonuje w Opolu.

Metnar przyznał, że mimo wielu wcześniejszych deklaracji nie udało się osiągnąć znaczących efektów w zakupach uzbrojenia dla wszystkich państw V4. Zdaniem czeskiego ministra można szybko osiągnąć porozumienie we wspólnych zakupach amunicji.

O planowanym spotkaniu szefów resortów obrony V4 z przedstawicielami Francji i Niemiec (ostatnie takie spotkanie odbyło się wiosną 2019 r.) oraz Wielkiej Brytanii wspomniał słowacki minister Peter Gajdosz.

„Niezależnie od tego, w jaki sposób Wielka Brytania odejdzie z Unii w ramach brexitu, zostanie ważnym graczem w NATO, a takie spotkanie pomoże w takiej współpracy” – powiedział.

O współpracy transatlantyckiej i europejskiej mówił także szef węgierskiego resortu obrony Tibor Benkoe, który zaakcentował, że każdy kraj ma swoje wartości i interesy i każdy kraj chce im służyć.

„Musimy wspólnie bronić swoich interesów. Na tym m.in. opiera się współpraca Grupy Wyszehradzkiej. Wysyłamy bardzo silny i mocny sygnał, nie tylko polityczny, ale obronny” – podkreślił.

PAP

drukuj