fot. PAP/Tytus Żmijewski

Min. J. Kwieciński: Zależy nam na współdziałaniu z samorządami na rzecz polityki rozwoju

Zależy nam na partnerstwie na rzecz polityki rozwojowej pomiędzy ministerstwami i samorządami – mówił w poniedziałek w Krakowie Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Ministrowie: Andrzej Adamczyk, infrastruktury, Jadwiga Emilewicz, przedsiębiorczości i technologii oraz Jerzy Kwieciński, inwestycji i rozwoju uczestniczyli w poniedziałek w debacie dotyczącej miejskiego wymiaru polityki rozwoju, która zorganizowana została podczas I Krajowego Forum Miejskiego.

Minister inwestycji i rozwoju podkreślił, że rządowi zależy na współdziałaniu z samorządami na rzecz rozwoju miast i na ,,partnerstwie na rzecz polityki rozwojowej pomiędzy ministerstwami i samorządami”.

,,Ta dzisiejsza konferencja nie jest kolejną konferencją poświęconą rozwojowi miast. Rozpoczynamy proces, tworzenie platformy współpracy, wspólnych działań, wymiany doświadczeń pomiędzy miastami, pokazując jak ona jest ważna dla naszego kraju i dla naszego rządu” – powiedział Jerzy Kwieciński.

Minister mówił, że to polityka, która dotyczy bardzo wielu aspektów m.in. mieszkalnictwa, planowania przestrzennego, transportu i mobilności, przedsiębiorczości i innowacji.

,,Potrzebujemy wspólnego działania nas wszystkich, potrzebujemy, żeby na poziomie rządów czyli decydentów powiedzieć, że to jest ważne i to dzisiaj mówimy” – zaznaczył szef Ministerstwa Infrastruktury.

Minister Jadwiga Emilewicz przypomniała, że 80 proc. globalnego PKB jest wytwarzane w miastach, a prognozy mówią o wzroście tej wartości w najbliższych pięciu latach do 90 proc.

Wśród wyzwań minister przedsiębiorczości i technologii wymieniła deglomerację.

,,Jak sprawić, aby państwo z wodogłowiem, a tym wodogłowiem jest umieszczenie 87 proc. urzędów w Warszawie, by to wodogłowie spróbować pokonać. Jak sprawić, by część funkcji centralnych można było przenieść do innych, ważnych ośrodków administracyjnych” – mówiła Jadwiga Emilewicz.

Dodała, że zasadność takiego przeniesienia pokazują doświadczenia m.in. Wielkiej Brytanii, Czech i Estonii.

,,To jest szansa i wyzwanie. Wyzwanie, bo mentalnie deglomeracja jest procesem trudnym do przeprowadzenia, ale też wyzwaniem z perspektywy efektywności administracji publicznej” – podkreśliła minister przedsiębiorczości i technologii.

Jako dobry przykład przywołała nową instytucję Platformę Przemysłu Przyszłości, która ma swoją siedzibę w Radomiu.

,,Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze kilka urzędów zostanie przeniesionych poza Warszawę” – wskazała Jadwiga Emilewicz.

Dodała, że Polska jest najczęściej wybieraną lokalizacją do tworzenia centrów usług wspólnych, które powstają m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście.

,,Chcemy pokazywać tym, którzy widzą Polskę na tej mapie, że jest więcej obszarów, na których te centra mogą być zlokalizowane” – powiedziała szef Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Wśród warunków, które muszą spełniać miasta wymieniła: istnienie uczelni kształcącej kadry w profilu oczekiwanym przez inwestora, dostępność komunikacyjna i powierzchnie biurowe. Dodała, że przeanalizowano już, które miasta takie kryteria spełniają i ruszyły programy pilotażowe w Radomiu, Elblągu, Tarnowie i Chełmie.

Minister infrastruktury mówił, że wciąż pokutuje niepisany, ale wyczuwalny i utrwalony podział: my i oni, czyli samorządy i władze centralne – rząd, a Krajowe Forum Miejskie ma to zmienić.

,,Musimy myśleć wspólnie, mieć jeden mianownik i mieć świadomość tego, że mieszkaniec małej gminy czy dużego miasta wszystkich nas postrzega jako rządzących, obojętnie czy ktoś jest prezydentem miasta, wójtem, burmistrzem, czy ministrem w rządzie” – zwrócił uwagę Andrzej Adamczyk.

Podkreślił, że realizacja kolejnych inwestycji transportowych w kraju ma wpływ na funkcjonowanie i rozwój aglomeracji miejskich.

,,Kiedy mówimy o politykach miejskich, nie możemy nie odwołać się do strategii odpowiedzialnego rozwoju i strategii rozwoju transportu, którą właśnie zmieniamy, dostosowując do wyzwań czasów, w których żyjemy” – mówił minister, akcentując konieczność budowy komplementarnej sieci transportowej w Polsce obejmującej zarówno duże aglomeracje, jaki i małe miejscowości.

,,We wszystkich regionach Polski budowa różnego rodzaju rozwiązań komunikacyjnych m.in. obwodnic drogowych daje efekt bezpieczeństwa na drogach, efekt czystości i poczucia, że żyjemy w zielonym mieście” – tłumaczył minister infrastruktury.

Dodał, że ważna jest także poprawa dostępności polskich miejscowości i wskazał na Program Dróg Samorządowych, na który w ciągu 10 lat wydanych zostanie 36 mld zł, program ,,Kolej+” z budżetem 6,7 mld zł do 2028 r. oraz planowane nakłady na poprawę połączeń autobusowych – 800 mln zł rocznie.

W I Krajowym Forum Miejskim organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, udział biorą przedstawiciele rządu, samorządowców, naukowcy, urbaniści, architekci oraz aktywiści zaangażowani w politykę miejską.

W trakcie spotkania podpisana została ,,Deklaracja o współpracy na rzecz realizacji krajowej polityki miejskiej oraz Nowej Agendy Miejskiej ONZ”.

Minister Kwieciński zapowiedział, że Krajowe Forum Miejskie będzie wydarzeniem cyklicznym, a Polska stara się, by kolejne światowe forum odbyło się w Katowicach.

PAP/RIRM

drukuj