Min. E. Rafalska: Dzięki rodzinom zastępczym dzieci zyskują bezpieczną przystań

Wyzwanie, które podejmujecie, świadczy o gotowości do poświęceń oraz otwartości na potrzeby dzieci, które dzięki waszej trosce zyskują bezpieczną przystań – napisała w liście do rodzin zastępczych szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego obchodzony jest dzisiaj.

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego złożyła również wicepremier, szefowa Komitetu Społecznego Beata Szydło.

„Składam najserdeczniejsze podziękowania wszystkim rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka, za trud wychowania swoich podopiecznych. Wasza miłość i opieka to najpiękniejszy dar, jaki jeden człowiek może ofiarować drugiemu” – napisała na Twitterze.

Z kolei szefowa MRPiPS podziękowała w liście rodzinom zastępczym „za trud i zaangażowanie w niesieniu pomocy dzieciom, które czasowo straciły możliwość wychowania się we własnych domach.

„Jako rodzice zastępczy z wielką odpowiedzialnością budujecie zastępczy dom dla każdego potrzebującego pomocy dziecka, które trafia pod waszą opiekę. Wyzwanie, które podejmujecie każdego dnia, świadczy o gotowości do poświęceń oraz otwartości na potrzeby dzieci, które dzięki waszej trosce zyskują bezpieczną przystań i domową atmosferę” – napisała.

Zwróciła uwagę, że to właśnie rodzice zastępczy przygotowują dzieci do pokonywania trudności życiowych.

„Jednocześnie szanując ich prawo do nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z bliskimi. Dzieci te zazwyczaj doświadczyły trudnych przeżyć, a zatem wymagają szczególnej troski i traktowania. Wielu z wychowanków potrzebuje specjalistycznego wsparcia i pomocy w wyrównywaniu kompetencji społecznych i edukacyjnych” – podkreśliła Elżbieta Rafalska.

Szefowa resortu zaznaczyła, że na rodzicach zastępczych spoczywa ciężar pomocy w odbudowaniu zaufania do świata dorosłych.

„A przecież niejednokrotnie posiadacie i własne biologiczne potomstwo i wynikające z tego obowiązki rodzicielskie. Tym bardziej należy się państwu uznanie i szacunek za cierpliwość, zrozumienie oraz codzienne dzielenie się miłością z podopiecznymi” – napisała minister.

Przypomniała, że ministerstwo zaproponowało nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

„Nowe rozwiązania prawne są obecnie szeroko konsultowane ze środowiskiem zrzeszającym między innymi osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą. Mam nadzieję, że ich wynikiem będą rozwiązania, które pomogą Państwu w codziennym wypełnianiu obowiązków i jednocześnie będą właściwie zabezpieczać prawa dziecka” – zwróciła uwagę Elżbieta Rafalska.

Według informacji resortu rodziny i pracy, na koniec I połowy 2017 r. 74 840 dzieci wychowywało się w pieczy zastępczej, z tego 78 proc. w pieczy rodzinnej (w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego), a 22 proc. w instytucjonalnej. Do pieczy zastępczej trafiają dzieci, których rodzice nie są w stanie należycie wypełniać swoich obowiązków. Celem pieczy zastępczej jest zapewnienie dziecku czasowej opieki i wychowania; powinno tam przebywać, dopóki nie będzie możliwości jego powrotu do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza: spokrewniona, niezawodowa lub zawodowa; rodzinny dom dziecka. Rodzina zastępcza spokrewniona to taka, która jest tworzona przez rodzeństwo dziecka lub wstępnych dziecka (dziadków, pradziadków).

Zawodowe rodziny zastępcze to rodziny, które z tytułu wykonywanej pracy otrzymują wynagrodzenie. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę.

W rodzinach zawodowych i niezawodowych może przebywać nie więcej niż troje dzieci, wyjątek stanowi konieczność umieszczenia w rodzinie rodzeństwa. Więcej dzieci może przebywać w rodzinnych domach dziecka – nie więcej niż ośmioro dzieci (chyba że istnieje konieczność umieszczenia rodzeństwa).

Rodziny zawodowe mogą m.in. pełnić funkcję pogotowia rodzinnego lub być rodziną specjalistyczną dla dziecka o szczególnych potrzebach. Instytucjonalne formy opieki zastępczej to placówki takie jak domy dziecka, placówki typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl