Michał Krupiński po uzyskaniu zgody KNF obejmie funkcję prezesa Pekao SA

Rada Nadzorcza postanowiła, iż do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Michał Krupiński będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Pekao SA, kierującego pracami zarządu, a po uzyskaniu zgody KNF obejmie funkcję prezesa spółki – wynika z korekty raportu banku.

„Rada Nadzorcza postanowiła, iż do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, (KNF) Pan Michał Krupiński będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu, a po uzyskaniu zgody KNF obejmie funkcję Prezesa Zarządu Banku” – poinformował w środę zarząd banku w korekcie komunikatu.

Jak dodano, „powołanie Pana Michała Krupińskiego nastąpiło po uwzględnieniu oceny odpowiedniości”.

Wcześniej tego dnia, bank w komunikacie poinformował, że „w dniu 14 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Banku powołała z dniem 15 czerwca 2017 r. Pana Michała Krupińskiego w skład Zarządu banku i powierzyła pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku”.

Według wcześniejszych spekulacji medialnych, Krupiński był wymieniany, jako kandydat na funkcję prezesa Pekao SA.

Michał Krupiński w styczniu 2016 r. został wybrany przez radę nadzorczą PZU na prezesa spółki, który piastował tą funkcję do marca br. kiedy to został odwołany przez radę nadzorczą.

Od 2011 roku Krupiński był prezesem zarządu Merrill Lynch Polska i szefem bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch. Odpowiadał tam za nadzorowanie i prowadzenie projektów fuzji i przejęć, finansowania na rynkach prywatnych oraz publicznych. Doradzał w zakresie zarządzania aktywami, polityki inwestycyjnej oraz struktury kapitałowej, między innymi w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

W latach 2006-2008 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał za nadzór właścicielski. Nadzorował program konsolidacji sektora energetyki.

Rada Nadzorcza Pekao SA także w środę odwołała Luigiego Lovaglio z funkcji prezesa zarządu. Nie podano przyczyn jego odwołania. Rezygnację z funkcji wiceprezesów złożyli Diego Biondo i Stefano Santini. Jak poinformował zarząd banku, „rezygnacje są efektem zbycia przez UniCredit S.p.A. 7 czerwca 2017 r. pakietu 32,8 proc. akcji Banku Pekao S.A. dla Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA oraz Polskiego Funduszu Rozwoju SA”.

Rada Nadzorcza podziękowała całej trójce „za wkład wniesiony w rozwój Banku Pekao S.A.”.

W ubiegły czwartek Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Pekao SA dokonało zmian w składzie rady nadzorczej banku. Członkowie rady nadzorczej zostali wybrani na trzyletnią kadencję. Jako zadanie nowej rady wskazano dokonanie zmian w zarządzie Banku Pekao SA, w tym wybór prezesa.

Do rady nadzorczej akcjonariusze powołali: Pawła Surówkę (od kwietnia prezes PZU, który przejął tę funkcję po Krupińskim), Pawła Stopczyńskiego, Grzegorza Janasa, Michała Kaszyńskiego, Justynę Głębikowską-Michalak, Joannę Błaszczyk, Stanisława Ryszarda Kaczoruka, Sabinę Bigos-Jaworowską i Mariana Majchera. Sześciu nowych członków rady nadzorczej (Surówka, Stepczyński, Janas, Kaszyński, Głębikowska-Michalak, Błaszczyk) – było rekomendowanych przez PZU SA. Trzech (Kaczoruk, Bigos-Jaworowska, Majcher) przez Polski Fundusz Rozwoju.

Wybór nowej rady był związany ze zmianami właścicielskimi w Banku Pekao SA. Przejęcie przez PZU pakietu akcji Pekao SA od włoskiego UniCredit to jeden z elementów zapowiadanej przez rząd „repolonizacji” sektora bankowego. WZA dokonało w zeszły czwartek również zmian w statucie Pekao SA, skreślając m.in. zapis, że Bank Pekao SA jest członkiem Grupy Bankowej UniCredit.

Umowa nabycia 32,8 proc. akcji Pekao SA za łączną kwotę 10,6 mld zł została zawarta pomiędzy PZU oraz PFR a UniCredit S.p.A. 8 grudnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na zakup akcji Banku Pekao 4 maja 2017 r. Struktura transakcji obejmuje nabycie bezpośrednio przez PZU 20 proc. akcji Pekao za 6,5 mld zł. Jednocześnie PFR nabywa bezpośrednio od UniCredit 12,8 proc. akcji Pekao za 4,1 mld zł. Cena nabycia – jak zaznaczono w środowym komunikacie – jest o 2,4 proc. niższa w porównaniu do ceny sprzedaży pakietu 10 proc. akcji Pekao przez UniCredit w lipcu 2016 roku.

Pekao SA jest bankiem prowadzącym działalność w sektorze bankowości korporacyjnej, MŚP i bankowości detalicznej oraz zarządzania aktywami. W roku obrotowym 2016 Pekao posiadało 14-proc. udział w rynku kredytów hipotecznych oraz 17-proc. udział w rynku kredytów dla przedsiębiorstw.

PAP/RIRM

drukuj