fot. twitter.com/MGMiZS_GOV_PL

MGMiŻŚ: Program Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej ma być gotowy w 2021 r.

Program Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej ma być gotowy w I kw. 2021 r. – podali w środę w Katowicach przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wyrazili nadzieję, że Kanał Śląski, którego realizację zakłada Program, powstanie w ciągu kilkunastu lat.

W środę w katowickim Gmachu Sejmu Śląskiego zorganizowano III samorządowe konsultacje w ramach prac nad Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, poświęcone koncepcji Kanału Śląskiego. Ta nowa droga wodna o długości ok. 90 km miałaby połączyć Wisłę z Odrą, przebiegając w rejonach Kuźni Raciborskiej, Rybnika, Żor, Tychów i Bierunia.

Uczestniczący w spotkaniu wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski przekonywał, że Kanał Śląski będzie „strategiczną inwestycją rządową”, łączącą zindustrializowane tereny Górnego Śląska i zachodniej Małopolski z Bałtykiem drogą wodną – alternatywną wobec transportu kołowego.

Pytając zgromadzonych samorządowców, czy rząd może planować i realizować duże inwestycje wiceminister wskazał, że konsekwencją pozytywnej odpowiedzi na to pytanie jest „odpowiedź, że Kanał Śląski będziemy projektować, będziemy budować i w porozumieniu z samorządem (…) coś takiego możemy wybudować”.

Grzegorz Witkowski akcentował, że w założeniach jeszcze sprzed stu lat Górny Śląsk miał być zapleczem portów w Szczecinie i Świnoujściu. Planowana teraz realizacja tych założeń będzie służyła m.in. zwiększeniu wolumenu przeładunku w polskich portach.

„Nie ma najmniejszego powodu, dla którego mielibyśmy zrezygnować z tych planów; dla którego Górny Śląsk, Kędzierzyn-Koźle, Racibórz, Górna Odra, Górna Wisła miałyby z tego nie skorzystać” – uznał wiceminister.

Grzegorz Witkowski zaznaczył, że kwestię planowania Kanału Śląskiego należy „rozpatrywać całościowo”, w kontekście planów budowy – przede wszystkim na terenie Czech – kanału Odra-Dunaj-Łaba. Jak dodał, tamtą inwestycję uczyniono jednym z tematów środowych polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych. Wśród innych argumentów za budową Kanału Śląskiego Witkowski wymienił związane z retencją i ograniczeniem zagrożenia powodziowego. Wyraził nadzieję, że Kanał Śląski uda się zrealizować „w perspektywie kilkunastu lat, może nieco szybciej.”

Zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ Przemysław Żukowski wyjaśniał, że analizy Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej obejmują nie tylko istniejącą drogę wodną na Odrze, lecz także planowane: Kanał Śląski oraz polski odcinek połączenia Odra-Dunaj-Łaba.

W pracach nad Programem MGMiŻŚ odpowiada za część transportową i analizy ekonomiczne, natomiast zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście, w ramach którego działa biuro Odrzańskiej Drogi Wodnej, przygotowuje na potrzeby programu analizy techniczne, m.in. hydrotechniczne, wraz z niektórymi elementami środowiskowymi i transportowymi.

„Ministerstwo jest odpowiedzialne za przygotowanie dokumentu; w tym przygotowujemy się do najtrudniejszego elementu, którego najważniejszy etap będzie miał miejsce w przyszłym roku, to znaczy oceny środowiskowej. Przez cały okres pracy nad Programem konsultujemy się z samorządami, z podmiotami zainteresowanymi Odrzańską Drogą Wodną” – zapewnił wicedyrektor.

Przemysław Żukowski zapowiedział, że za kilka tygodni resort odbierze wyniki analizy kosztów i korzyści pod kątem Programu; będą tam też wyniki regionalne, które będą konsultowane z samorządami na początku przyszłego roku. Trwa nadal konsultowanie analiz technicznych, z których wynika m.in. konieczność realizacji nowych piętrzeń na Odrze, aby osiągnąć głębokości wymagane dla międzynarodowych klas żeglowności.

„Czujemy presję z państwa strony, (…) państwo chcielibyście, żebyśmy już zaczynali inwestycje. Proces planowania tak wielkich inwestycji jest długi, również dlatego, że nigdy do tej pory w Polsce nie powstał tak kompleksowy program, a w wielu miejscach zaczynamy od zera, jeśli chodzi o transport śródlądowy. (…) Idziemy zgodnie z harmonogramem. (…) Naszą ambicją jest, aby w I kw. 2021 r. przedstawić projekt Programu Radzie Ministrów” – sygnalizował Przemysław Żukowski.

„To będzie takiej samej rangi program, co Program Budowy Dróg Krajowych i Krajowy Program Kolejowy, czyli program przyjęty przez Radę Ministrów, aby on obowiązywał także państwa np. w planowaniu przestrzennym” – wskazał przedstawiciel MGMiŻŚ.

Gabriela Tomik z tego samego resortu przekazała, że na środę zaplanowano podpisanie przez ministra Marka Gróbarczyka memorandum z jego czeskim odpowiednikiem w zakresie rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej i połączenia Odra-Dunaj-Łaba.

PAP/RIRM

drukuj