MFW pozytywnie o polskiej gospodarce

Polska gospodarka rozwija się dobrze, choć są pewne zagrożenia – głosi udostępniony raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W komunikacie czytamy, że bezrobocie szybko zmalało, a gospodarka Polski funkcjonuje przy niemal pełnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego.

Fundusz wskazuje, że prognozowany wzrost w tym roku utrzyma dobre tempo, a w roku następnym przyśpieszy do 3,7 proc. w następstwie intensywnej konsumpcji, którą wsparł rządowy program świadczeń na dzieci.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości, ekonomista Zbigniew Kuźmiuk, mówi, że MFW potwierdza założenia projektu polskiego budżetu na rok 2016 i 2017.

– Polska gospodarka wykazuje stabilny, wysoki wzrost sięgający blisko 4 proc. PKB, co nie zdarza się tak często w Europie. Są też trwałe podstawy tego wzrostu: inwestycja, konsumpcja, eksport. Wszystko to są czynniki, które w Polsce nie wygasają, a co więcej, na rok 2017 czynnik konsumpcyjny – będący rezultatem programu 500 plus – będzie podwyższał wzrost gospodarczy. Są pewne zastrzeżenia co do stanu finansów publicznych. Fundusz przewiduje, że w następnym roku być może przekroczymy tę magiczną barierę 3 proc. PKB, ale moim zdaniem Fundusz nie docenia tutaj tych działań zmierzających do uszczelnienia systemu podatkowego, które już podjął i jeszcze podejmie minister finansów – ocenia ekonomista.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, oceniając polską gospodarkę, wskazał też, że pewne czynniki mogą nieść zagrożenia. Wśród nich Fundusz wymienił m.in. słaby wzrost gospodarczy w strefie euro połączony z dużym niepokojem na rynkach finansowych oraz spowolnienie gospodarek wschodzących, które może dotrzeć też do Polski. W perspektywie długofalowej czynnikiem ryzyka jest też szybko starzejąca się populacja – ocenił MFW.


RIRM

drukuj