ME: trwają audyty w spółkach węglowych

W Kompanii Węglowej (KW), Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) oraz Katowickim Holdingu Węglowym (KHW) trwają audyty, którym celem jest oszacowanie oszczędności w prowadzeniu spółek – poinformowało w komunikacie ministerstwo energii.

Wyjaśniono, że zespoły audytowe na wniosek Ministra Energii zostały powołane przez Rady Nadzorcze poszczególnych spółek. Pracują do końca marca 2016 r.

Zespoły audytowe są kilkunastoosobowe, biorą w nich udział przedstawiciele spółek, strony społecznej oraz Ministerstwa Energii. W KW zespół liczy 17 osób, a na jego czele stoi senator Adam Gawęda. W JSW powołany przez Radę Nadzorczą zespół liczy 12 osób i przewodniczy mu poseł Grzegorz Matusiak. Natomiast w KHW kierowany przez senatora Wojciecha Piechę zespół składa się z 13 osób. Wszyscy działają społecznie i nie przysługują im żadne wynagrodzenia.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski podkreśla, że wyniki audytów pomogą ocenić przede wszystkim możliwości organizacyjne i techniczne, które pozwolą zmniejszyć koszty funkcjonowania spółek.

– Dzięki pracy zespołów dokładamy wszelkiej staranności, aby zdiagnozować wszystkie oszczędności w tak trudnym dla górnictwa czasie – dodaje minister.

PAP/RIRM

drukuj