fot. gov.pl

„Mały ZUS plus” – przedsiębiorcy do 2 marca mogą zgłaszać się do programu

Do 2 marca przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do programu „Mały ZUS plus”. Jest to niższa, proporcjonalna do dochodu, składka na ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców. Według szacunków Ministerstwa Rozwoju, z programu może skorzystać ponad 300 tysięcy osób.

„Mały ZUS plus” wszedł w życie 1 lutego 2020 r. Wcześniej z małego ZUS-u w pierwotnej wersji mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia – mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

– Zmieniliśmy kryterium, zwiększyliśmy pulę tych, którzy mogą z tego rozwiązania skorzystać, ponieważ rozwiązanie dotyczy tych przedsiębiorców, których przychody w minionym roku nie przekroczyły 120 tys. zł. W poprzednim roku to było 63 tys. zł – zwraca uwagę Jadwiga Emilewicz.

W „Małym ZUS-ie plus” zmienił się sposób obliczania składek. Teraz kwota składek zależy od dochodu, a nie – jak wcześniej – od przychodu.

Dzięki tej uldze przedsiębiorcy średnio zyskają kilkaset złotych miesięcznie – wskazuje pełnomocnik terenowy rzecznika małych i średnich przedsiębiorców w Krakowie Maciej Podgórski.

– Oszczędności są uzależnione ściśle od tego, jaki dochód przedsiębiorca uzyskał w poprzednim roku. Ta kwota jest uzależniona od tego właśnie wskaźnika. Im mniejszy ten dochód, tym ten ZUS będzie mniejszy – tłumaczy Maciej Podgórski.

Ulga przysługuje przez trzy lata w ciągu pięciu lat, a po upływie tego okresu – od nowa. Według danych resortu rozwoju, do „Małego ZUS-u plus” od początku lutego zgłosiło się 35 tys. przedsiębiorców. Łącznie w programie jest ponad 203 tys. osób.

– Szacujemy, że około 300 tys. przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z tego rozwiązania – mówi Jadwiga Emilewicz.

Duża popularność programu oznacza, że przedsiębiorcom coraz trudniej jest płacić ZUS. Ale nie tylko.

– Problem polega na tym, że przedsiębiorcy nie ufają państwu polskiemu jako temu podmiotowi, który ma potem dbać o ich bezpieczeństwo socjalne na starość – wskazuje Maciej Pogórski.

Czas składania wniosków upływa 2 marca.

 

TV Trwam News

drukuj