fot. PAP/Jakub Kamiński

M. Morawiecki: Będziemy przeznaczać więcej pieniędzy na przemysł kosmiczny

Będziemy przeznaczać więcej pieniędzy na przemysł kosmiczny – powiedział dziś wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas konferencji „5 lat Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej”.

„W Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest takim wiodącym azymutem gospodarczo-rozwojowym Polski, mamy poczesne miejsce dla strategii kosmicznych, ponieważ wierzymy, że różne efekty synergii, różne efekty pośrednie da się wyraźnie odszukać i odczytać w wielu innych sektorach, wielu innych branżach” – mówił wicepremier Morawiecki.

Podkreślił, że wierzy w strategię kosmiczną bardzo głęboko.

„Na pewno będziemy coraz większą pulę środków również dedykować na przemysł kosmiczny, na badania, na to wszystko, żeby nasz przemysł w szeroko rozumianym zakresie – i usługi – żeby nasza gospodarka była bardziej nasycona tym pierwiastkiem kosmicznym” – powiedział wicepremier.

Zaznaczył, że dla niego najważniejsze jest, aby strategia rozwoju przemysłu kosmicznego i okołokosmicznego przekładała się na naszą rzeczywistość. Podkreślił przy tym, że zależy mu – oraz wicepremierowi, ministrowi nauki Jarosławowi Gowinowi – na przybliżeniu nauki do biznesu, co ma swój wyraz w legislacji. Poza tym, jak wskazał, gdy Polska zaczynała swoją przygodę z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), mieliśmy 50-60 firm, które zajmowały się przemysłem kosmicznym, tymczasem „dzisiaj jest 350-360 takich firm po pięciu latach”.

PAP/RIRM

drukuj