M. Ast: Nie ma podstaw do wszczynania postępowania przeciwko Urzędowi Ochrony Danych Osobowych

Nie ma podstaw do wszczynania postępowania przeciwko Urzędowi Ochrony Danych Osobowych – stwierdził poseł PiS-u Marek Ast, który jest radcą prawnym.

W ocenie Klubu PO-KO, prezes urzędu utrudnia wykonanie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. ujawnienia list poparcia kandydatów do KRS. Zapowiedzieli złożenie doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jana Nowaka.

A Urząd zdecydował o zbadaniu zgodności z prawem polskim, jak i europejskim procedury udostępniania tych list. Tym samym Kancelaria Sejmu została zobligowana do tymczasowego niepublikowania danych osób popierających sędziów.

– Jego pozycja spokojnie poczeka. Jeżeli Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych da takie przyzwolenie, to z całą pewnością te osoby, te podpisy zostaną upublicznione i w takiej sytuacji ostrożności nigdy za wiele. Tym bardziej, że do chwili orzeczenia przez Naczelny Sąd Administracyjny jednak te wątpliwości były i dalej pozostają – mówił poseł PiS-u Marek Ast.

Do wyboru 15 członków-sędziów KRS, na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm, doszło na początku ub.r. Wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie.

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS były grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli. Wpłynęło 18 kandydatur.

Do Kancelarii Sejmu składane były wnioski m.in. o informacje dotyczące sędziów, którzy poparli kandydatów do KRS. Szef Kancelarii Sejmu odmawiał udostępnienia danych.

RIRM

drukuj