fot. M. Borawski/Nasz Dziennik

Łódzkie: Wypłacono ok. 164 mln zł w ramach programu 500 plus

Ponad 100 tysięcy rodzin korzysta z rządowego programu „Rodzina 500 plus” w regionie łódzkim. W jego ramach wypłacono już ok. 164 mln zł – poinformował w czwartek Urząd Wojewódzki w Łodzi. Pomocą w województwie może zostać objętych ok. 230 tys. dzieci.

W przedstawionym przez wicewojewodę łódzkiego Karola Młynarczyka podsumowaniu funkcjonowania programu od 1 kwietnia do 10 czerwca podkreślono, że w Łódzkiem spośród 230 tys. uprawnionych do tego świadczenia złożono 154 tys. 420 wniosków. Wydano zaś 109 tys. 514 decyzji przyznających prawo do rządowej pomocy.

To oznacza, że rodzinom wypłacono 164 mln zł z ogólnej puli ok. 348 mln zł, którą na realizację programu przekazaliśmy gminom. Wydano więc dopiero połowę szacunkowego zapotrzebowania, co oznacza, że ze strony rządowej w realizacji tego programu nie ma żadnego problemu – powiedział.

Wicewojewoda dodał, że w woj. łódzkim średni procent wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków wynosi ok. 71 procent. „To niezły wynik, ale chcielibyśmy, by był on lepszy” – zaznaczył.

Najlepszym – 100-procentowym wskaźnikiem rozpatrywaniem wniosków mogą pochwalić się gminy Wieruszów, Poświętne i Zduny. Jak dodała kierownik Oddziału do spraw rodziny ŁUW Barbara Szczepańska, 39 gmin realizuje program na poziomie poniżej 70 procent, a 13 – poniżej 50 procent. Z kolei w Łodzi rozpatrzono ok. 44 procent wniosków.

Do gmin, w których procent rozpatrzonych wniosków jest niższy od średniej wojewódzkiej, wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau zwrócił się z prośbą o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących przyczyn wolniejszego wydawania decyzji.

Dziś możemy tylko się domyślać, że w niektórych miejscach do obsługi programu zatrudniono zbyt mało osób. W części przypadków sytuacja rodzin może być bardzo skomplikowana, co przesuwa decyzję w czasie. Nieraz wnioski składa obydwoje rodziców, co też trzeba sprawdzić. Jeśli chodzi o Łódź, trzeba powiedzieć, że w tym mieście wpłynęło 32 tysiące wniosków. To duża liczba w porównaniu z Piotrkowem Trybunalskim (4 tys. wniosków – przyp. PAP), czy Skierniewicami (2 tys. – PAP) – tłumaczyła Szczepańska.

Urzędnicy zaapelowali do rodziców, by zgłaszali się z wnioskami o świadczenie jeszcze w czerwcu.

Wówczas otrzymają oni wyrównawczą wypłatę świadczenia również za kwiecień, maj i czerwiec. Wnioski składane od 2 lipca umożliwiają wypłatę tylko od lipca – wyjaśnił Młynarczyk.

W rządowym programie Rodzina 500 plus rodziny otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, a jeśli spełnią kryterium dochodowe (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami) – również na pierwsze. Świadczenie jest wypłacane do ukończenia przez dzieci 18 lat. Program ruszył 1 kwietnia.

PAP/RIRM

drukuj