fot. flickr.com

Litwa: Rząd wprowadził świadczenia na dzieci na wzór programu „500 plus”

Rząd Litwy od stycznia wprowadził comiesięczne świadczenia na dzieci na wzór polskiego programu „500 plus” w wysokości 30 euro. Od wtorku w lokalnych urzędach można składać wnioski na otrzymanie finansowego wsparcia.

„Bierzemy przykład z Polski, gdzie program 500 plus świetnie się sprawdza i u nas również się sprawdzi” – mówi Tomas Tomilinas, wiceprzewodniczący rządzącej partii Litewski Związek Rolników i Zielonych (LVŻS).

Zgodnie z przyjętą ustawą 30 euro – niezależnie od dochodów rodziców – otrzyma każde dziecko poniżej 18. roku życia, a jeżeli się uczy – do 21. roku życia. Dzieci z rodzin wielodzietnych (z co najmniej trojgiem dzieci), a także z rodzin o niższych dochodach otrzymają 58,5 euro.

Z inicjatywą wprowadzenia pieniędzy na dzieci na wzór polski wystąpili posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).

„Naszą propozycją było wypłacanie miesięcznego świadczenia w wysokości 120 euro, równowartości 500 złotych. Jednakże z braku środków budżetowych projekt ten +osiadł w sejmowych szufladach+” – powiedziała PAP posłanka AWPL-ZChR Wanda Krawczonok.

Rząd zapewnił, że wysokość świadczenia na dzieci każdego roku będzie wzrastać i w 2020 roku wyniesie 100 euro.

„30 euro na dziecko to zdecydowanie za mało” – uważa Wanda Krawczonok, wyrażając nadzieję, że rząd dotrzyma danego słowa.

PAP/RIRM

drukuj