Litwa: Wystawa o św. Janie Pawle II i bł. Władysławie Bukowińskim

Na Uniwersytecie Wileńskim w piątek otwarto wystawę „Św. Jan Paweł II i bł. Władysław Bukowiński – Polscy Orędownicy Wolności”. Otwarciu wystawy z okazji 40. rocznicy inauguracji pontyfikatu papieża Polaka towarzyszyło seminarium przybliżające obie postacie.

„Święty Jan Paweł II ćwierć wieku temu podczas pielgrzymki na Litwę przypominał o chrześcijańskim dziedzictwie tego kraju, a błogosławiony Władysław Bukowiński dobrowolnie oddał życie, aby służyć ludziom na Wschodzie” – przypomniała Joanna Zając, wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Fundacja jest jednym z organizatorów przedsięwzięcia.

Joanna Zając podkreśliła, że św. Jan Paweł II i bł. Władysław Bukowiński „całym swoim życiem świadczyli o wolności i poświęcili je, niosąc nadzieję”.

„Zależało nam na tym, aby przybliżyć społeczności litewskiej postacie tych dwóch wielkich Polaków” – powiedziała wiceprezes Fundacji.

Na inauguracji ambasador Polski na Litwie Urszula Doroszewska skupiła się na postaci ks. Bukowińskiego.

„Na moich oczach upadł komunizm i zawsze w takich sytuacjach zamętu potrzebny jest pasterz, ten, który wskaże drogę” – powiedziała ambasador, zaznaczając, że tym „drogowskazem” był właśnie ks. Bukowiński.

„Był to człowiek twardy, nieustępliwy, bardzo oddany sprawie. To ogromnie wpłynęło na rozwój myślenia mojego pokolenia. Cieszę się, że te dwie postacie – Jan Paweł II i Władysław Bukowiński – zostały razem zestawione” – powiedziała ambasador Doroszewska.

Podczas seminarium z prelekcją zatytułowaną „Jan Paweł II. Od wolności do wolności“ wystąpił Łukasz Ofiara z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. O wpływie św. Jana Pawła II na dążenia wolnościowe Litwinów i o ocenie znaczenia przyjazdu papieża na Litwę w 1993 r. mówił Vytautas Aliszauskas, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, były ambasador Litwy w Watykanie.

Wystawa „Św. Jan Paweł II i bł. Władysław Bukowiński – Polscy Orędownicy Wolności” na Uniwersytecie Wileńskim będzie czynna do 18 listopada. Podobne wystawy zostaną otwarte na Ukrainie i Kazachstanie.

Organizatorami wileńskiego projektu poświęconego 40. rocznicy inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II na Litwie jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Instytut Polski w Wilnie oraz Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego.

PAP/RIRM

drukuj