fot. flickr.com

Litwa: Konserwatyści i liberałowie podpisali umową koalicyjną; priorytetem oświata

Litewska partia konserwatywna, która zwyciężyła w październikowych wyborach sejmowych, oraz dwie partie liberalne podpisały umowę koalicyjną. Priorytetem nowej władzy ma być oświata, a głównym zadaniem na najbliższy okres jest walka z pandemią.

W umowie jest też zapis o przyjęciu ustawy o pisowni nielitewskich nazwisk na stronie głównej w litewskich paszportach z użyciem wszystkich liter alfabetu łacińskiego. Dotyczy to też pisowni nazwisk polskich, które obecnie są zapisywane w formie zlituanizowanej.

„Jesteśmy zdeterminowani, aby przywrócić zaufanie obywateli do państwa i zawieramy umowę o współpracy koalicyjnej i utworzeniu rządu” – czytamy w dokumencie, którego sygnatariuszami są Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD), Litewski Ruch Liberałów (LRLS) i Partia Wolności (LP).

Partnerzy koalicyjni zobowiązali się też do wspierania koalicyjnego rządu, na czele którego stanie Ingrida Szimonyte, kandydatka konserwatystów.

Za najważniejszy priorytet partnerzy koalicyjni uważają zmniejszenie wykluczenia w dziedzinie edukacji. Partie obiecują, że dadzą równe szanse na zdobycie jak najlepszego wykształcenia wszystkim – niezależnie od miejsca zamieszkania czy statusu społecznego. Zakłada się, że wynagrodzenia pedagogów ma wynosić co najmniej 130 proc. średniego krajowego wynagrodzenia, czyli na dzień dzisiejszy około 1 800 euro brutto.

Wśród działań priorytetowych jest też transformacja gospodarki, „zielony” kurs, polepszenie jakości i dostępności usług medycznych, wzmocnienie samodzielności samorządów, zwiększenie jakości i efektywności administracji publicznej.

W polityce zagranicznej przewidziane jest zachowanie ciągłości stosunków transatlantyckich oraz zwiększenie wydatków na obronność; obecnie Litwa przeznacza na ten cel 2 proc. PKB. Umowa koalicyjna zawiera obietnicę wypowiadania się „przeciwko łamaniu praw człowieka i wolności demokratycznych”.

Podpisane porozumienie zawiera również kwestie o szczególnym znaczeniu dla poszczególnych partnerów, co do których nie ma konsensusu. Do takich kwestii należą zmiany legislacyjne umożliwiające dekomunizację przestrzeni publicznych, umożliwienie mediom bezpłatnego do informacji z Centrum Rejestrów o podmiotach prawnych, ratyfikacja konwencji stambulskiej, depenalizacja posiadania niewielkich ilości narkotyków, zezwolenie na kandydowanie do Sejmu od 21. roku życia oraz legalizacja związków partnerskich osób tej samej płci.

Jeżeli chodzi o pisownię nazwisk nielitewskich, to na konieczność przyjęcia odpowiedniej ustawy wskazują partie liberalne. Nie jest to jednak priorytet partii konserwatywnej.

Po podpisaniu umowy koalicyjnej rozpoczęły się negocjacje dotyczące programu rządowego oraz podziału tek ministerialnych i stanowisk w Sejmie.

Na najbliższy piątek przewidziane jest pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. Przyszła premier Szimonyte nie wyklucza, że do tego czasu zostanie uzgodniona większość kandydatów na szefów poszczególnych resortów. Partnerzy koalicyjni zapewniają, że do piątku zostanie uzgodniona też kandydatura przewodniczącego Sejmu.

Od czasu głoszenia wyników wyborów parlamentarnych mówi się, że stanowisko przewodniczącego Sejmu obejmie Viktoria Czmilyte-Nielsen, przewodnicząca Litewskiego Ruch Liberałów. Wymienia się też nazwisko przewodniczącego konserwatystów Gabrieliusa Landsbergisa, prywatnie wnuka Vytautasa Landsbergisa, przywódcy kraju w chwili odzyskiwania niepodległości w 1990 roku.

PAP

drukuj