fot. M. Matuszak/Nasz Dziennik

Lista leków refundowanych będzie aktualizowana co trzy miesiące

Lista refundacyjna leków będzie aktualizowana co trzy, a nie – jak dotąd – co dwa miesiące. Taką zmianę zapisano w projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej przygotowywanej w resorcie zdrowia. O sprawie napisał „Nasz Dziennik”.

Wiceszef Ministerstwa Zdrowia Marcin Czech proponowany zapis tłumaczy m.in. względami formalnymi. Podkreśla, że chodzi o to, by aktualizacja listy refundacyjnej nie była taka częsta, co będzie z korzyścią zarówno dla aptekarzy, jak i pacjentów.

Dla pacjentów częstotliwość dokonywania aktualizacji ma jednak znaczenie drugorzędne. Dla nich, co przyznaje też przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia poseł PiS Tomasz Latos, liczy się główne to, jakie leki są refundowane.

– Można jak najbardziej zmienić i nowelizować listę leków refundowanych co trzy, a nie co dwa miesiące, ale ważniejsze jest to, jak ta lista będzie się zmieniała, czy będą na bieżąco uwzględniane potrzeby zdrowotne pacjentów, pojawiające się nowe leki i potrzeba korekty listy, z jednej strony o nowe leki, a z drugiej strony o to, co różnego rodzaju środowiska pacjentów zgłaszają, jakie są bieżące potrzeby, jakie są bieżące problemy poszczególnych pacjentów. To jest istotniejsze niż fakt, czy ta lista będzie aktualizowana co dwa czy co trzy miesiące. W tym zakresie nie widzę problemu – mówi poseł Tomasz Latos.

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej trafił obecnie do konsultacji wewnętrznych w Ministerstwie Zdrowia. Jego zapisy będą podobne do tych, które znalazły się w przyjętym przez rząd dokumencie ,,Polityka lekowa państwa”.

Mowa w nim o priorytetach działań rządzących w zakresie gospodarowania lekami. Najważniejszymi są równa dostępność najbardziej potrzebnych leków, jakość i bezpieczeństwo leków oraz ich racjonalne stosowanie.

RIRM

drukuj