List otwarty ws. taśm tygodnika „Wprost”

Akademickie Kluby Obywatelskie wystosowały list otwarty w sprawie taśm tygodnika „Wprost”.

W związku ujawnionymi w nich skandalami z udziałem najwyższych osób w naszym państwie, akademickie kluby z Warszawy, Krakowa i Poznania przypomniały ślubowanie, jakie składają nowo wybrani posłowie i senatorowie.

– Nasz apel jest skierowany do posłów. W sytuacji załamania morale klasy politycznej trzeba rzeczywiście się odwołać do sformułowań i rzeczy wielkich. Te rzeczy ważne, wielkie są zawarte właśnie w tym sformułowaniu. Chcieliśmy zwrócić uwagę posłom, że oni mimo, że zostali wybrani w trybie partyjnym – bo tak przebiegają wybory na całym świecie – to jednak ponoszą odpowiedzialność za państwo i za naród – mówił prof. Stanisław Mikołajczak,przewodniczący AKO w Poznaniu.

Treść ślubowania, jakie składają parlamentarzyści przed objęciem swojej funkcji: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”

RIRM

drukuj