Radio Maryja szczególną posługą SłowaPobierz Pobierz

Rzym, 26 listopada 2013 r.

Przewielebny Ojciec Janusz Sok CSsR

Prowincjał

Prowincja Warszawska

 

Wielebny Ojciec Tadeusz Rydzyk, Współbracia,

Rodzina Radia Maryja

 

 

Drogi Ojcze Januszu, Ojcze Tadeuszu, Współbracia i Rodzino Radia Maryja,

Pozdrawiam z Rzymu w Jezusie Chrystusie, naszym Bracie i Odkupicielu! To dla mnie zaszczyt, że mogę skierować do Was kilka słów z okazji 22. rocznicy powstania Radia Maryja. Jest czymś szczególnie właściwym obchodzenie tej rocznicy w wigilię pierwszej niedzieli Adwentu – czasu, w którym prosimy Pana, aby kolejny raz przygotował nasz świat i nas samych na przyjęcie Słowa, które stało się Ciałem, Emanuela, Boga z nami. Radio Maryja jest bardzo szczególną posługą Słowa, które przynosi nadzieję i obejmuje całą ludzkość.

Podczas XXIV Kapituły Generalnej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w 2009 roku Misjonarze Redemptoryści wybrali słowa Świętego Klemensa Hofbauera, apostoła Warszawy, jako temat ważnego czasu Nowej Ewangelizacji: „Głosić Ewangelię na nowo!”. Na zakończenie Roku Wiary Papież Franciszek wielokrotnie wskazywał na nasze powołanie do ewangelizowania. Ojciec Święty zaprasza nas, abyśmy przede wszystkim naszym życiem, a potem słowami głosili przesłanie miłosierdzia i nadziei, przesłanie zrozumienia i współczucia. Prosi nas, abyśmy zanosili je szczególnie na peryferia naszego społeczeństwa, Kościoła i świata. Stawia przed nami wyzwanie, abyśmy byli blisko zwykłych ludzi, owiec, które najbardziej potrzebują pasterza – tak blisko, żebyśmy zostali naznaczeni „zapachem owczej wełny”.

Papież Franciszek podkreśla, że ta ewangelizacja musi pobudzać kulturę dialogu i spotkania z ludźmi wszystkich wyznań i narodów. Ojciec Święty odróżnia ewangelizację, która proponuje Ewangelię na zasadzie dobrowolności i dialogu, od prozelityzmu, który skierowany jest na nawrócenie poprzez debatę i zwycięskie argumenty. Tylko w kulturze prawdziwego dialogu i spotkania możemy skutecznie ewangelizować, tak jak to czynił Jezus Chrystus, który zaprasza wszystkich ludzi do relacji z Bogiem i ze sobą nawzajem. Chrześcijańska ewangelizacja nigdy nie może angażować się w osobiste ataki i prowadzące do podziałów polityczne taktyki.

Ojciec Święty kolejny raz przypomina nam o kluczowej roli osoby Jezusa, który jest naszym Bratem i Odkupicielem, w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. Jezus musi być w centrum naszego życia, dialogu i naszych spotkań. Zachęcamy innych, ażeby spotkali Go osobiście i dajemy świadectwo o zmianie, jakiej dokonuje On w naszym życiu.

W duchu Nowej Ewangelizacji, do jakiej jesteśmy wezwani, cieszę się, że Radio Maryja może być tak potężnym narzędziem w głoszeniu ewangelicznego przesłania, w pobudzaniu do modlitwy i umacnianiu pełnego szacunku dialogu. Stawiam przed Wami wyzwanie – tak jak uczynił to Ojciec Święty w Asyżu – abyście tym przesłaniem przede wszystkim żyli. Cytując Świętego Franciszka, Papież powiedział: „Głoście Ewangelię zawsze, a jeśli to konieczne, głoście ją także słowami. Czy można głosić Ewangelię bez słów? Tak! Poprzez świadectwo! Najpierw świadectwo, potem słowa”.

Niech Maryja, Matka Nieustającej Pomocy, której Niepokalane Poczęcie obchodzimy w tych dniach, pomoże Wam przyjmować Słowo, które stało się Ciałem. Niech Duch Święty oświeca Was, gdy idziecie za Odkupicielem, i niech Bóg Wam zawsze błogosławi.

W Chrystusie Odkupicielu

Michael Brehl CSsR

Przełożony Generalny Zgromadzenia Redemptorystów

drukuj