Lidia Kochanowicz-Mańk: Fundacja Nasza Przyszłość wychowuje młodych w duchu narodowym, patriotycznym i chrześcijańskim

Wychowywanie młodych w duchu narodowym, patriotycznym i chrześcijańskim – to robi Fundacja Nasza Przyszłość – mówiła Lidia Kochanowicz-Mańk w „Rozmowach niedokończonych” na antenie TV Trwam. Dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis poinformowała o korzyściach, jakie płyną z przekazania 1 proc. właśnie na Fundację Nasza Przyszłość.

Po raz trzeci Fundacja Nasza Przyszłość będzie mogła otrzymać od obywateli rozliczenie z 1 proc. podatku. Musimy dopilnować terminu, który w tym roku upływa 2 maja.

– Fundacja Nasza Przyszłość już po raz trzeci będzie mogła otrzymać 1 proc. podatku, jeżeli Państwo będziecie chcieli nas wesprzeć. Wypełnia zadania publiczne, które przewiduje ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie, czyli realizujemy bardzo ważne zadania, jakie państwo powinno wykonywać dla swoich obywateli – powiedziała Lidia Kochanowicz-Mańk w rozmowie z o. Grzegorzem Mojem CSsR.

Państwo polskie zawsze ocenia organizacje pożytku publicznego i sprawdza jak wypełniają swoje statutowe działania.

– Organizacja pożytku publicznego, również Fundacja Nasza Przyszłość, składa sprawozdanie do właściwego ministra, gdzie wykazuje, jakie środki zebrała i na co były wydatkowane – to jest przez państwo szczegółowo badane – zaznaczyła dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis.

Dobrze wiedzieć, że mamy takie uprawnienie i jesteśmy równoprawnymi obywatelami – podkreśliła Lidia Kochanowicz-Mańk w odniesieniu do możliwości przekazywania 1 proc. swojego podatku.

– Nie tylko ci, którzy pracują, ale także osoby będące na emeryturze lub pobierające rentę – oni również mają prawo i mogą decydować na co zostaną wydane ich środki. Nawet, jeżeli to jest tylko 1 proc. z ich podatku dochodowego, od ich renty czy emerytury, to jest to ważne, że możemy świadomie podjąć decyzję i kogoś wesprzeć – zwróciła uwagę gość TV Trwam.

Dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis wyjaśniła, co trzeba zrobić, by przekazać 1 proc. podatku na Fundację Nasza Przyszłość.

– Po pierwsze, przede wszystkim musimy chcieć, to jest najważniejsze. Musimy podjąć decyzję, że w tym roku nie będziemy czekać, tylko chcemy wesprzeć organizację pożytku publicznego, mam nadzieję, że Fundację Naszą Przyszłość. Po drugie, musimy otrzymać odpowiedni dokument, który pozwoli na dokonanie takiego rozliczenia (…). Natomiast, jeśli chodzi o pierwszą grupę podatników tzw. ryczałtowców, oni na nic nie muszą czekać, bo sami wiedzą jaki ryczałt płacą. Później należy wpisać numer KRS, czyli 0000091141 do deklaracji PIT-28 i złożyć ją przez upływem terminu – wskazała Lidia Kochanowicz-Mańk.

Fundacja Nasza Przyszłość co roku przygotowuje pomoc dla osób, które będą rozliczać się z 1 proc. swojego podatku. Będą wskazywane adresy, pod które obywatele będą mogli się udać z prośbą o pomoc przy rozliczeniu podatku. Ponadto, na stronach internetowych, m.in. Fundacji Nasza Przyszłość oraz Fundacji Lux Veritatis jest przygotowany program komputerowy, który pomaga rozliczyć podatek i wypełnić każdą deklarację.

Musimy jednak uważać, kto nam pomaga – przestrzega Lidia Kochanowicz-Mańk.

– Otrzymaliśmy informację z działu kryminalnego komisariatu policji w jednym z miast, gdzie osoby, które wyraziły chęć pomocy przy deklaracji podatkowej i wykonywały to na czyjąś rzecz – przekazywały podatek dochodowy nie do Fundacji Nasza Przyszłość, a do innej Fundacji. W punkcie, który pomagał wpisywano inny numer KRS – wyjaśniła rozmówczyni TV Trwam.

Na co idzie 1 proc. przeznaczony dla Fundacji Nasza Przyszłość? Każdy z nas może przeczytać o tym na stronie Fundacji Nasza Przyszłość czy Fundacji Lux Veritatis.

– Co roku, również w 2016, prowadziliśmy warsztaty wyjazdowe dla dzieci i młodzieży w wielu miastach i małych miejscowościach w Polsce. Mieliśmy te warsztaty w liceach, szkołach podstawowych, gdzie studenci WSKSiM oraz pracownicy Radia Maryja i TV Trwam pokazywali w jaki sposób media mogą manipulować informacją. Dla wielu młodych ludzi jest odkryciem, że nie można „na wprost” przyjmować informacji, która podawana jest w mediach. Jeżeli ktoś potrafi – może zawładnąć naszym umysłem i w podprogowy sposób przekazać nieprawdziwe i nierzetelne informacje (…). Uczymy dzieci i młodzież rozpoznawać rzeczywistość, myśleć i nie przyjmować bezkrytycznie każdej informacji – to jest istotne i ważne. Te zadanie Fundacja Nasza Przyszłość wykonuje już od kilku lat i myślę, że powinniśmy to kontynuować, bo jest to bardzo ważna sprawa –– akcentowała dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis.

Fundacja Nasza Przyszłość w tym roku współfinansowała i pomogła także studentom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zrealizować film fabularny „Zerwany kłos” o bł. Karolinie Kózkównie [więcej].

– Wychowywanie młodych w duchu narodowym, patriotycznym i chrześcijańskim – to robi Fundacja Nasza Przyszłość i cała nasza organizacja. Ten cały wysiłek jest po to, by nasze młode pokolenie wiedziało skąd są jego korzenie (…). Jeżeli dzieci i młodzież nie będą miały tej wrażliwości i nie będą wiedziały, że trzeba zaopiekować się rodzicami czy dziadkami, jeśli ich tego nie nauczymy, to nawet, gdy będą posiadały środki finansowe, a nie będą miały tej wrażliwości – to nie pomogą – podkreśliła Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis.

Całą rozmowę z Lidią Kochanowicz-Mańk można obejrzeć [tutaj].

RIRM

drukuj