fot. arch

Księga Jubileuszowa dla ks. kard. Grocholewskiego

W Katedrze Poznańskiej, o godz. 17.00, rozpocznie się uroczysta prezentacja Księgi pamiątkowej z okazji Złotego Jubileuszu przyjęcia święceń prezbiteratu przez ks. kard. Zenona Grocholewskiego.

Laudację zadedykowaną Jego Eminencji wygłosi ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki. Uroczystość uświetni okolicznościowy koncert.

Organizatorami prezentacji są: Archidiecezja Poznańska, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Archidiecezja Poznańska z ogromną wdzięcznością i radością dziękuje Panu Bogu za 50 lat posługi kapłańskiej ks. kard. Zenona Grocholewskiego – mówi ks. dr Jan Słowiński, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Z woli ks. abp. Stanisława Gądeckiego – wyrazem wdzięczności i uznania naszej archidiecezji dla osoby Jubilata – jest okolicznościowa publikacja książkowa pt.:Quod iustum est et aequum. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquante-simo di sacerdozio” . Książka wyszła w pięciu językach, tzw. kongresowych. Znane osobistości z całego świata zadedykowały Księdzu Kardynałowi swoje refleksje naukowe, głównie z dziedziny prawa kanonicznego czy szeroko pojętej problematyki edukacji, szczególnie katolickiej – powiedział ks. dr Jan Słowiński.

Organizatorzy przygotowali kilka egzemplarzy specjalnych księgi pamiątkowej, które zostaną podarowane m.in. Ojcu Świętemu Franciszkowi i papieżowi seniorowi Benedyktowi XVI.

Ks. kard. Zenon Grocholewski urodził się 11 października 1939 roku w Bródkach k. Nowego Tomyśla. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1963 roku w katedrze poznańskiej, z rąk ks. abp. Antoniego Baraniaka. Przez kolejne 50 lat posługi kapłańskiej, głównie w Stolicy Apostolskiej, odznaczył się jako wybitny specjalista w dziedzinie prawa kanonicznego piastując urząd pracownika i prefekta Najwyższego Trybunały Sygnatury Apostolskiej – zwrócił uwagę ks. dr Jan Słowiński.

Ks. Słowiński dodał, że od roku 1999 Ksiądz Kardynał w sposób wybitny współpracuje z kolejnymi papieżami, pełniąc funkcję prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego, której podlegają uniwersytety i szkoły katolickie na całym świecie.

Sam fakt, że otrzymał tyle doktoratów honorowych na całym globie (ponad 21) świadczy o wielkim uznaniu, jakim cieszy się w środowisku naukowym całego świata. I to nie tylko na uczelniach katolickich, ale również na uczelniach niemających wiele wspólnego z wiarą katolicką. Myślę, że jest to wybitna osobistość, która pokazuje jakość i wartość chrześcijańskiego modelu wychowania i wartości, które Kościół katolicki również przez to wychowanie w uczelniach wyższych i niższego stopnia promuje – zwrócił uwagę ks. dr Jan Słowiński.

 

RIRM

drukuj