Ks. prof. R. Bartnicki: Święto Zmartwychwstania Pańskiego jest pamiątką największego wydarzenia zbawczego, jakim było pokonanie śmierci

Święto Zmartwychwstania Pańskiego jest pamiątką największego wydarzenia zbawczego, jakim było pokonanie śmierci przez Jezusa, który zmarł na Krzyżu – podkreślił ks. prof. Roman Bartnicki, biblista, podczas rozmowy z Radiem Maryja.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa dokonało się w środku nocy. Głaz został odsunięty, a pieczęci złamane. Ludzkość została odkupiona.

– Dla nas jest to największe święto. Pan Jezus zmartwychwstał, przezwyciężył śmierć. Dla Apostołów również było to wielkie przeżycie, jakkolwiek bezpośrednio nie byli świadkami Zmartwychwstania. Ta wieść dotarła najpierw do Marii Magdaleny, uczniowie jej nie uwierzyli, później Pan Jezus ukazuje się dwóm uczniom, pozostali znowu nie uwierzyli, ale następnie ukazuje się już jedenastu uczniom i wtedy już wszyscy uwierzyli. Wówczas poszli na cały świat zgodnie z poleceniem Chrystusa, który nakazał im głosić Ewangelię. Umocnieni przez Jezusa Zmartwychwstałego rzeczywiście idą i głoszą na cały świat. Zmartwychwstanie całkowicie ich zmieniło, całkowicie przekształciło – zaznaczył ks. prof. Roman Bartnicki.

Biblista przypomniał, że Święto Zmartwychwstania Pańskiego jest pamiątką największego wydarzenia zbawczego, jakim było pokonanie śmierci przez Jezusa, który zmarł na Krzyżu. Źródłami prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa są teksty Nowego Testamentu.

– Relacje świadków Zmartwychwstania możemy znaleźć w Ewangeliach, zarówno w najstarszej Ewangelii, czyli według św. Marka, jak i w pozostałych. Ewangelia według św. Mateusza opiera się na pismach Marka, ale mamy tu rozbudowany nakaz misyjny. Z kolei w Ewangeliach Łukasza i Jana Pan Jezus ukazuje się uczniom idącym do Emaus (…). Mamy także relacje w Dziejach Apostolskich. Święty Piotr już w czasie pierwszego przemówienia w dniu Zesłania Ducha Świętego wychodzi do Żydów i głosi Jezusa mówiąc: Tego, którego wy ukrzyżowaliście – Bóg wskrzesił. Wydarzenie Zmartwychwstania jest bardzo mocno poświadczone w pismach Nowego Testamentu – mówił kapłan.

Ks. prof. Roman Bartnicki wskazał, że Niedziela Zmartwychwstania jest przede wszystkim dniem radości.

– Życzę dużo radości w dniu Zmartwychwstania Pańskiego. Ten dzień powinniśmy przeżywać bardzo uroczyście. Niedziela rozpoczyna się uroczystą procesją, zazwyczaj trzy razy obchodzimy kościół. Życzę, abyśmy brali udział w tych uroczystościach, a później w tym radosnym duchu przeżywali całe Święta Zmartwychwstania – powiedział biblista.

RIRM

 

 

drukuj