fot. episkopat.pl

Ks. bp Ignacy Dec otrzymał tytuł doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec otrzymał tytuł doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W sobotę ks. Biskup świętował 50-lecie święceń kapłańskich.

15 lat temu ks. bp Ignacy Dec decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II z katedry profesorskiej przeszedł na katedrę biskupią. Został pierwszym ordynariuszem diecezji świdnickiej. W dalszym ciągu był wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego, a także Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Wcześniej był rektorem obu tych instytucji. Pomimo wielu obowiązków nie ustała jego twórczość pisarska, naukowa i dydaktyczna budząc zasłużony podziw.

– Życie i twórczość ks. bp. prof. Ignacego Deca są syntezą filozofii i teologii, rozumu i wiary, jak chciał św. Tomasz z Akwinu. Świadczą one o tym, że potrafi on zawsze łączyć ludzkie – ratio, z Boskim – revelatio – zaznaczył w słowie wstępnym rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ks. prof. Włodzimierz Wołyniec.

W skład dorobku naukowego duchownego wchodzi 4300 publikacji. Z tych w prasie katolickiej ogólnopolskiej, jak i lokalnej, w audycjach w Radiu Maryja i TV Trwam wyłania się obraz gorliwego pasterza, światłego filozofa zatroskanego o dobro wspólne, któremu na imię Polska – podkreślił w laudacji Ks. bp Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy diecezji wrocławskiej.

– Cel pozostał ten sam: zrozumieć współczesnego człowieka, dotrzeć do współczesnego chrześcijanina, wskazać ludziom dobrej woli miejsce zaangażowania w Kościele, a ludziom złej woli podpowiedzieć, że dobra wola lepiej służy ludzkiej naturze i zbawieniu – mówił ks. bp Andrzej Siemieniewski.

Bogaty dorobek intelektualny ks. Biskupa mieli okazje poznać rektorzy akademii wrocławskich i opolskich. W ich imieniu słowa uznania wyraził dr hab. Andrzej Rokita, rektor Akademii Wychowania Fizycznego.

– W imieniu Kolegium Rektorów uczelni Wrocławia i Opola bardzo serdecznie dziękuję za obecność ks. bp. Ignacego Deca w środowisku akademickim Wrocławia, a szczególnie w Kolegium Rektorów. Obecność ta przy różnych okazjach wyrażała się w ciągłym przypominaniu ludziom nauki i kultury odpowiedzialności za prawdę – powiedział dr hab. Andrzej Rokita.

Ks. Biskup jako wychowawca, wykładowca – dzisiaj pasterz diecezji świdnickiej – jest duchowo związany ze św. Janem Chrzcicielem. Dlatego to prawdziwa radość również dla diecezji świdnickiej.

– Ma dla nas, myślę dla wszystkich tych, którzy gdzieś spotkali w swoim życiu na drodze formacji seminaryjnej, także intelektualnej księdza Biskupa, myślę, że to potwierdzą, wiele wspólnego ze św. Janem Chrzcicielem, przede wszystkim umiłowanie prawdy, wskazywanie na Jezusa i myślę też, to co jest ważne w posłudze pasterskiej, w posłudze kapłańskiej pokora – podkreślał ks. dr Krzysztof Ora, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego diecezji świdnickiej.

Swoją wdzięczność wyraził również metropolita wrocławski i Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ks. abp Józef Kupny.

 – Cieszę się, że ten najwyższy, akademicki tytuł otrzymujesz w roku 75. rocznicy urodzin, 50–lecia kapłaństwa oraz 15–lecia twoich święceń biskupich, ingresu i istnienia diecezji świdnickiej – mówił ks. abp Józef Kupny.

Uroczystość zwieńczyła Msza św. w Archikatedrze Wrocławskiej pod przewodnictwem metropolity wrocławskiego. Homilię wygłosił doktor honorowy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ks. bp prof. Ignacy Dec. Nawiązał w niej do postaci świętego Jana Chrzciciela, z którego mamy czerpać wzór.

– Jan swoją misję pełnił w postawie pokuty, poszedł na pustynię, wybrał ciszę, usunął się od krzykliwego świata, zostawił wygody tego świata – powiedział ks. bp Ignacy Dec.

Na uroczystości nie zabrakło wieloletnich przyjaciół i uczniów księdza Biskupa.

– Pozostanie on w pamięci wrocławian, w pamięci mieszkańców Dolnego Śląska, ale i całego kraju jako gorliwy, gorliwy kaznodzieja, który potrafi mówić nie tylko umysłem, ale również duszą i sercem – mówił prof. Wojciech Witkiewicz, dyrektor szpitala we Wrocławiu.

– Wiele zawdzięczam biskupowi i wielkiemu profesorowi, człowiekowi, który tę właśnie naszą Alma Mater, przez tak wiele lat, prowadził ku prawdzie, Bożej prawdzie i filozofii realistycznej – zaznaczyła dr Teresa Izworska.

Biskup świdnicki jest 24 osobą, która otrzymała najwyższy tytuł akademicki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

TV Trwam News/RIRM

drukuj