Kresowianie proszą o zachowanie ustawy o IPN w niezmienionym kształcie

O zachowanie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej w kształcie, w jakim została uchwalona – zaapelowała grupa Kresowian i świadków zbrodni wołyńskiej.

W swoim stanowisku przypominają oni o ukraińskiej odpowiedzialności za mordowanie Polaków w latach 40. Kresowianie wskazują także, że wprowadzenie kar za kłamstwa i fałszowanie historii jest aktem dziejowej sprawiedliwości.

W swoim apelu wyrazili oni również zaniepokojenie wypowiedziami polityków m.in. Zjednoczonej Prawicy, którzy nie wykluczają zmian w ustawie o IPN.

Stanisław Srokowski, jeden z sygnatariuszy pisma, podkreślił, że w kontekście nowych przepisów niezwykle ważny jest głos osób, które pamiętają prawdę o zbrodni, która dotknęła ich własnych rodzin.

– Liczyliśmy bardzo i wierzyliśmy, że ona wypełni wreszcie takie poczucie sprawiedliwości, że po prawie 70 latach wreszcie nie można będzie kłamać, ponieważ życie w kłamstwie, życie w obłudzie, życie w świecie iluzji, fałszu, to jest życie fałszywe. My chcemy żyć w świecie moralnie czystym. To nie jest tylko problem tej zbrodni, tego straszliwego ludobójstwa, ale tego, kim my jesteśmy dzisiaj jako państwo, jako naród, jako kultura, jako społeczeństwo; czy mamy w sobie takie poczucie godności, dumy narodowej, że zrobiliśmy wszystko, żeby nasz kraj, żeby nasze państwo uwolniło się od tego straszliwego ciężaru zakłamania i takiej niewoli niepamięci – akcentował Stanisław Srokowski.   

Obowiązującym od wczoraj nowym polskim przepisom ustawy o IPN ostro sprzeciwia się Ukraina, która potępiła polskie władze za ich uchwalenie. Krytyka Kijowa dotyczy szczególnie zapisów, które penalizują m.in. zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów. Chodzi zwłaszcza o tzw. rzeź wołyńską, jak nazywa się akty ludobójstwa dokonane na Polakach przez Ukraińców na terenach Kresów II RP.

Mordy te rozpoczęły się już w latach 30. XX wieku i trwały aż do 1948 r. Szacuje się, że zginęło w nich ok. 60 tys. osób.

RIRM

drukuj