fot. flickr.com

Kraje strefy euro z osobnym budżetem?

Komisja Europejska proponuje, by rozważyć stworzenie osobnego budżetu dla strefy euro. Osobny budżet miałby być lekarstwem na tzw. asymetryczne wstrząsy, które dotykają 19 krajów eurolandu.

Chodzi o takie wydarzenia, które bezpośrednio oddziałują nie na wszystkie, lecz tylko na jedno lub kilka państw członkowskich. Przykładem może być kryzys grecki, który choć bezpośrednio dotyczył jednego kraju, to miał pośredni negatywny wpływ na cały euroland.

Europoseł dr Zbigniew Kuźmiuk uważa jednak, że taki osobny budżet będzie jedynie rozbijał europejską integrację.

– Wyglądałoby rzeczywiście na to, że Komisja Europejska forsuje rozbicie Unii Europejskiej. Doskonale bowiem wie, że niektóre z krajów, które do tej pory do strefy euro nie weszły, w tym także Polska, nie chcą wchodzić do strefy euro ze względu na swoje strategie rozwojowe. Ten opór nie jest więc ideologiczny, ale merytoryczny – wskazuje dr Zbigniew Kuźmiuk.

Oprócz propozycji utworzenia osobnego budżetu dla strefy euro, KE proponuje także utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego, co – zdaniem KE – powinno być rozważone na „późniejszym etapie” pogłębiania unii gospodarczej i walutowej.

Wywołujący kontrowersje pomysł jest jeszcze daleki od realizacji, ale jego urzeczywistnienie może być groźne dla interesów Polski – wskazują eksperci.

RIRM

drukuj