Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego gwarancją do zachowania świadczeń emerytalnych

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego daje Polakom gwarancję, że bez względu na to, w jakich państwach Unii Europejskiej mieszkają i pracują bądź pomiędzy jakimi państwami się przemieszczają, zmieniając miejsce zamieszkania oraz pracy, zachowują prawo do świadczeń z każdego z tych państw. 

Krajowe systemy zabezpieczenia społecznego czy ubezpieczenia społecznego, jak system emerytalny, uprawnienia do zasiłków, do opieki zdrowotnej, podlegają regulacjom narodowym. Gdyby tylko spocząć na tych regulacjach narodowych to osoby, które korzystają z przemieszczania się, najczęściej nie nabyłyby prawa do różnych świadczeń, ze względu na to, że mają krótkie okresy zatrudnienia – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Korzyści wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej są liczne.

Począwszy od możliwości podejmowania pracy i opłacania składek w innych państwach członkowskich na zasadach takich, jak obywatele tych państw. Równe traktowanie Polaków, którzy podejmują prace w innych krajach członkowskich, za tym idąca również ochrona w zakresie świadczeń, skończywszy na mechanizmach, które w momencie przechodzenia na emeryturę czy też rentę z tytułu niezdolności do pracy, ułatwiają uzyskanie tych uprawnień i to we wszystkich państwach, w których pracowaliśmy w czasie naszej kariery zawodowej – wskazuje Andrzej Szybkie, dyrektor Departamentu Rent Zagranicznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Tylko w 2018 roku na podstawie przepisów unijnych i umów dwustronnych zawartych przez Polskę z niektórymi państwami Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał miesięcznie blisko 184 tysięcy emerytur i rent. Z tego za granicę transferowanych jest nieco ponad 60 tysięcy świadczeń.

TV Trwam News/RIRM

drukuj