fot. pixabay.com

Konsultacje założeń Umowy Partnerstwa

Trwają konsultacje założeń Umowy Partnerstwa – najważniejszego dokumentu określającego w co zostaną zainwestowane Fundusze Europejskie przez najbliższe siedem lat. Kolejne resort funduszy i polityki regionalnej zorganizował w Wielkopolsce.

W nowej perspektywie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolska otrzyma 387 mln euro. W sumie, razem ze środkami z polityki spójności, region może liczyć na co najmniej 1,5 mld euro. Wszystko to w ramach nowego unijnego budżetu na lata 2021-2027.

Polska zawarła w Umowie Partnerstwa, która jest teraz negocjowana, cele, jakie chce uzyskać przy pomocy funduszy UE. To m. in. zwiększenie stopy inwestycji do 25 proc. oraz zwiększenie zamożności mieszkańców – tak aby do roku 2030 poziom ten sięgnął 95 proc. średniej unijnej.

– Chcemy, aby środki pozyskane w ten sposób mogły być wydatkowane jeszcze w tym roku – wskazuje wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Na szczeblu unijnym kończą się prace nad rozporządzeniami, które będą określać politykę wydatkowania środków na nową perspektywę. Konsultacje społeczne kończymy 22 lutego. Można zgłaszać swoje uwagi poprzez formularz, który zamieszczony jest na stronie internetowej funduszeeuropejskie.gov.pl. Na te uwagi bardzo liczymy, tak aby był to dokument skrojony na miarę potrzeb. Po przyjęciu umowy partnerstwa przez rząd, również programów regionalnych przez zarządy województw, odbędą się formalne negocjacje programów i umowy partnerstwa z Komisją Europejską – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Do podziału pozostaje ponad 7 miliardów euro na wszystkie programy regionalne. Środki te zostaną podzielone na województwa po negocjacjach kontraktu programowego. Jeśli marszałek przedstawi dobre inwestycje i dobrze je uargumentuje, województwo ma szansę otrzymać dodatkowe środki.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj