Konsultacje nowej strategii dot. górnictwa pod koniec sierpnia

Rząd na przełomie sierpnia i września tego roku rozpocznie konsultacje nowej strategii dla górnictwa węgla kamiennego na lata 2016-2020. Wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk powiedział wczoraj, że wszyscy wiedzą, jak ta strategia powinna wyglądać. Jest to ważne dla państwa polskiego.

Pełnomocnik rządu ds. górnictwa zaznaczył, że podstawowym paliwem dla energetyki do 2050 r. będzie węgiel kamienny.

Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, podkreśla z kolei, że  rządowy projekt programu dla górnictwa jest zbyt mało szczegółowy. Ekspert zwraca uwagę, że dalej nie wiemy, czy rząd chce oprzeć energetykę na polskim czy zagranicznym węglu.

– Czy będzie rozwój polskiego górnictwa węgla kamiennego, czy nie. Po drugie, czy podstawowym nośnikiem energii będzie węgiel i będzie to polski węgiel, czy będzie również rozwijane polskie górnictwo, które nie wydobywa węgla kamiennego, a węgiel koksujący. Czy będzie rozwijane polskie koksownictwo? Następną sprawą jest, czy i w jaki sposób będziemy przeciwstawiać się importowi węgla, który jest naszym zdaniem po cenach dumpingowych sprowadzany do Polski lub też jest sprowadzany z państw, w których wykonuje się w górnictwie pracę niewolniczą – powiedział Kazimierz Grajcarek.

Prace nad projektem dla  górnictwa były wielokrotnie przerywane. Wznowiono je 9 marca bieżącego roku, kiedy w Katowicach powołano trzy zespoły robocze.

RIRM

drukuj