fot. Magdalena Rząd

Konferencja „Od I Kadrowej do Armii Krajowej” w WSKSiM

W kampusie WSKSIM w Toruniu odbyła się konferencja naukowa „Od I Kadrowej do Armii Krajowej”. Spotkanie poświęcono dwóm pokoleniom Polaków, walczącym o niepodległość Polski pod koniec XIX w. i na początku wieku XX.      

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele kilkunastu krajowych ośrodków uniwersyteckich. Prof. dr hab. Mieczysław Ryba, profesor KUL oraz WSKSIM podkreślił, że fundamentem oraz nieodłącznym elementem w budowaniu państwa polskiego był Kościół Katolicki.

–  II RP pokazała nam, że bez Kościoła trudno sobie wyobrazić np. zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej w sensie postawy narodu, który nie przejął się propagandą bolszewicką, różnymi zachętami – wręcz przeciwnie: stanął do walki. Wreszcie stabilizacja państwa – to wszystko mówi nam o tym, że władze, bez  względu jakie wówczas były, dochodziły do takiego przekonania, że z Kościołem łacińskim się nie walczy, że Kościół rzymskokatolicki należy wspierać, bo przez to umacniamy i wspieramy państwowość polską – prof. Mieczysław Ryba.

Organizatorem spotkania był Zakład Współczesnej Myśli Społeczno-Politycznej WSKSiM w Toruniu. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Maryja.

RIRM

drukuj