fot. pl.wikipedia.org

Konferencja o sojuszach i pokrewieństwach w Europie Środkowo-Wschodniej

Pokaz filmu „Trudne braterstwo” Jerzego Lubacha rozpocznie w piątek wieczorem trzydniową konferencję „Skrzyżowanie historii: sojusze i pokrewieństwa w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w.”. Weźmie w niej udział ponad 20 naukowców, polityków i publicystów z 10 krajów.

Konferencja odbędzie się w Rzeszowie i Przemyślu. Patronat honorowy objął prezydent Polski Andrzej Duda.

Nie negując, że historie naszych narodów często dzieliły bardzo trudne sprawy, konflikty, wojny, to jednak były momenty w historii, że byliśmy razem. O tych momentach chcielibyśmy właśnie mówić podczas konferencji” – powiedział poseł do PE Zdzisław Krasnodębski, prezes Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej, współorganizatora przedsięwzięcia.

Zwrócił uwagę, że konferencja odbywa się równolegle ze spotkaniem prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Rzeszowie i Łańcucie.

Zadaniem konferencji jest budowanie więzi intelektualno-kulturalnych, które też oczywiście przekuwają się, mam nadzieje, na jakieś pewne zbliżenie polityczne, a przynajmniej lepsze poznanie się” – zaznaczył profesor Krasnodębski.

Inaugurujący przedsięwzięcie film dokumentalny Lubacha przypomina mało znany epizod z historii XX wieku; sojusz polsko-ukraiński zawarty przez Józefa Piłsudskiego i Semena Petlurę w 1920 r., którego celem było przeciwstawienia się Rosji sowieckiej. W zrealizowanym w 1998 r. filmie o tym wydarzeniu wypowiadają się m.in. Jerzy Giedroyć i Norman Davies. Po jego projekcji przewidziano dyskusje.

Z kolei w sobotę w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu otwarta zostanie wystawa „Od Wyszehradu do Wyszehradu”.

Ekspozycja została przygotowana przez Polskie Towarzystwo Archiwalne przy wsparciu Polskiej Akademii Nauk i we współpracy z węgierskimi, czeskimi i słowackimi archiwistami. Tworzy ją 21 plansz przedstawiających rozwój stosunków politycznych, handlowych i kulturalnych między państwami tworzącymi dzisiejszą Grupę V4. Prezentowane dokumenty opowiadają historię wspólnych relacji od pierwszego zjazdu w Wyszehradzie w 1335 r. do powstania Grupy Wyszehradzkiej w 1991 r.

Bezpośrednio po otwarciu wystawy zaplanowano dyskusję „Europa Środkowo-Wschodnia – pole czy podmiot polityki europejskiej?”. Udział w niej weźmie marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

W sobotę i niedzielę zaplanowano także trzy panele dyskusyjne w Rzeszowie. W pierwszym dniu ich uczestnicy rozmawiać będą o prometeizmie jako fenomenie europejskim oraz o sojuszach i pokrewieństwach w Europie Środkowo-Wschodniej. Natomiast tematem niedzielnego panelu będą nowe i stare elity w tym regionie naszego kontynentu.

Konferencje, którą zorganizowali Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (AECR) oraz Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej, zakończy dyskusja „Elity w Europie Środkowo-Wschodniej: od wspólnoty doświadczeń do wspólnoty interesów?”.

Do Rzeszowa i Przemyśla przyjadą naukowcy, politycy i publicyści m.in. z Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Ukrainy i Niemiec.

PAP/RIRM

drukuj