fot. PAP/Leszek Szymański

Konferencja naukowa poświęcona 100-leciu powołania Sejmu Ustawodawczego

W Sejmie trwa konferencja naukowa poświęcona 100-leciu powołania Sejmu Ustawodawczego. Obrady Sejmu są uznawane za potwierdzenie wolnej, odrodzonej po I wojnie światowej Polski.

10 lutego 1919 r. w gmachu byłego Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego Wychowania Panien przy ul. Wiejskiej w Warszawie – w miejscu, gdzie dziś stoi kompleks budynków Parlamentu – odbyło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu Ustawodawczego, konstytuanty II Rzeczpospolitej. Jego marszałkiem był formalnie bezpartyjny, związany z endecją polityk wielkopolski Wojciech Trąmpczyński.

Sejm Ustawodawczy obradował w latach 1919-1922. Swoje główne zadanie spełnił 17 marca 1921 r., uchwalając konstytucję, dziś określaną mianem „konstytucji marcowej” – mówi marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

– Na mocy przyjętej w 1921 roku konstytucji ustanowiono ustrój z wyraźną supremacją władzy ustawodawczej nad wykonawczą. Wprowadzono egalitarny system parlamentarno-gabinetowy, przyznając tym samym zwierzchnią władzę narodowi – podkreśla Marek Kuchciński.

W konferencji uczestniczą wysocy rangą urzędnicy państwowi – obok marszałków Sejmu i Senatu obecny jest premier Mateusz Morawiecki.

Sejm Ustawodawczy wyrażał polskie umiłowanie wolności – zaznacza szef rządu.

– Demokracja zawsze była dla Polski obietnicą nowoczesności, równości, wolności. Ta obietnica jest z nami do dzisiaj. Już od pierwszego Sejmu Ustawodawczego ustanowiono bierne i czynne prawa wyborcze dla kobiet – akcentuje Mateusz Morawiecki.

Wykładom historyków przysłuchują się uczniowie szkół oraz harcerze. Konferencji towarzyszy wystawa „Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Dobrem”.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj