Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję reprywatyzacyjną ws. kamienicy przy ul. Łochowskiej 38

Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję reprywatyzacyjną z 2011 r. ws. kamienicy przy ul. Łochowskiej 38. Po budynek zgłosił się kurator reprezentujący jednego z współwłaścicieli, który zmarł w 1949 r.; finalnie nie doszło do wydania budynku.

Komisja, ws. Łochowskiej 38, stwierdziła nieważność decyzji prezydenta m.st. Warszawy z 2011 r. w całości – jednogłośnie.

Doszło do rażącego naruszenia prawa poprzez wydanie decyzji zwrotowej na osobę nieżyjącą – powiedział przew. komisji Patryk Jaki uzasadniając decyzję.

– W 2011 roku wydano decyzję na osobę, która zmarła w 1949 roku. Problem polegał też na tym, że akt zgonu znajdował się w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i nikt tego nie sprawdził. Dodatkowo na tego pana, Józefa Pawlaka, ustalono kuratora. Tu jest taki osobny wątek człowieka, który miał za zadanie ustalić, co dzieje się z panem Józefem Pawlakiem. Przed komisją powiedział o jednej czynności, którą wykonał przez siedem lat – przypominam też, że musi on działać pod nadzorem sądu. To sąd powinien kontrolować tego kuratora. Mianowicie, w stosunku do osoby, która zmarła w 1949 roku, pan kurator Lichocki – bodajże w 2010 roku – poszedł pod jego adres, podszedł do domofonu, zadzwonił trzy razy i powiedział, że „dzwoniłem domofonem, ale nikt nie odbierał.” W związku z powyższym uznał, że wykonał swój obowiązek – wyjaśnił Patryk Jaki.

W styczniu bieżącego roku ws. kamienicy przy ul. Łochowskiej 38 zeznawał Zbigniew Lichocki – kurator reprezentujący Józefa Pawlaka, jednego z czterech spadkobierców, który urodził się w 1883 r., czyli w 2011 r. miałby 128 lat.

Stołeczny BGN wydał decyzję o zwrocie kamienicy w 2011 r., jednak nie doszło do jej wydania. Zwrot, zdaniem PiS, miał zatrzymać burmistrz Pragi Północ Wojciech Zabłocki.

RIRM

drukuj