Komisja Wenecka przedstawi opinię nt. nowej ustawy o TK

Jutro mamy poznać opinię Komisji Weneckiej nt. nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Już po raz drugi w tym roku Komisja zajmie się prawem o Trybunale.

Projekt opinii, który będzie przedmiotem prac Komisji Weneckiej, to pokłosie wrześniowej wizyty delegacji jej sprawozdawców w Warszawie.

Przeprowadzili oni wtedy rozmowy m. in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sądzie Najwyższym oraz w Trybunale Konstytucyjnym.

Komisja Wenecka podkreśliła, że jej celem jest zapewnienie, by Trybunał pracował efektywnie w interesie obywateli Polski.

Wiele wskazuje jednak na to, że opinia będzie dla naszego kraju niekorzystna.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreśla, że stracił już zaufanie do Komisji. Jak dodaje, organ ten wykazuje nadmierne i nieuzasadnione zainteresowanie Polską.

– KW była przez nas w Senacie przyjmowana na najwyższym szczeblu. Ja sam rozmawiałem z przedstawicielami KW, rozmawiali również wicemarszałkowie. Kolejne wizyty KW spowodowały, że spotykamy się – jeżeli jest taka prośba, to ją realizujemy – ale już na poziomie senatorów, członków komisji i przewodniczących komisji. Myślę, że KW powinna się zajmować innymi sprawami naruszania demokracji. Wymienię tutaj choćby Turcję. Tam powinni skierować swoją uwagę – zaznacza Stanisław Karczewski.

Jutrzejsza opinia będzie trzecim stanowiskiem Komisji na temat polskiej ustawy przedstawionym w ciągu siedmiu miesięcy.

Wcześniej organ ten, zajął się oprócz sprawy Trybunału, także ustawą o policji i zgłosił do niej szereg uwag.

RIRM/WH

drukuj