By Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46587031

TK: Przepisy o jawności majątku dzieci urzędników są niekonstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o jawności majątku dzieci urzędników są niekonstytucyjne. Regulację (przed jej podpisaniem) zaskarżył prezydent Andrzej Duda.

Ustawa w sprawie jawności majątku najważniejszych urzędników państwowych przewidywała, że będą m.in. oni zobowiązani do umieszczania w oświadczeniu majątkowym także informacji o majątku osobistym małżonków i dzieci.

Trybunał orzekł, że przepisy są niezgodne z ustawą zasadniczą w zakresie, w jakim dotyczą majątku osobistego i objętego małżeńską wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci przysposobionych.

– Trybunał wyraził pogląd, że samo ujawnienie pokrewieństwa czy jego braku może w pewnych sytuacjach  naruszać prywatność zarówno funkcjonariusza, jak i osoby mu bliskiej. Informowanie o zdarzeniach z życia rodziny może być źródłem konfliktów rodzinnych w szczególności wtedy, gdy członkowie rodziny funkcjonariusza dochodzą do pewnych dóbr lub pozycji własnym wysiłkiem. Podawanie do publicznej wiadomości takich informacji może więc naruszać prywatność osób niepełniących funkcji publicznych – uzasadniał decyzję Trybunału sędzia sprawozdawca Wojciech Sych.

Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakwestionowane przepisy są nierozerwalnie związane z całą regulacją uchwaloną w 2019 r. Trzech sędziów zgłosiło zdania odrębne do wyroku Trybunału. Byli to sędziowie: Zbigniew Jędrzejewski, Piotr Pszczółkowski i Jakub Stelina.

RIRM

drukuj