PAP/Jakub Kamiński

Komisja śledcza ds. VAT po raz drugi przesłuchuje E. Chojny-Duch

Elżbieta Chojna-Duch, wiceminister finansów w latach 2007-2010, zeznaje dziś przed sejmową komisją śledczą ds. VAT. To jej drugie przesłuchanie. Pierwsze odbyło się w listopadzie.

Ustawy podatkowe były pisane pod dyktando lobbystów, a ich procedowanie i poparcie dla nich zapewniać miał Sławomir Nowak, ówczesny szef gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska. Taki obraz funkcjonowania resortu finansów wyłonił się z listopadowych zeznań Elżbiety Chojny-Duch.

Dziś posłowie chcą szczegółowo pytać o kwestię stanowiska resortu finansów i Elżbiety Chojny-Duch, byłej wiceminister finansów, w zakresie m.in. zniesienia 30-proc. sankcji VAT. Według wcześniejszych zeznań świadek sprzeciwiła się takiemu krokowi i wskazała, że zniesienie sankcji przyczyniło się do rozszczelnienia systemu podatkowego.

Z kolei Jan Vincent Rostowski, były minister finansów, zeznał przed komisją, że takiego sprzeciwu nie było.

Wojciech Murdzek, członek komisji, zaznaczył, że dotychczas Elżbieta Chojna-Duch wykazała się postawą propaństwową.

– Pani Elżbieta Chojna-Duch, która zdecydowanie mówiła, że jako pro państwowiec przeciwstawiała się sytuacjom takim, gdzie widać było, że uszczuplone będą dochody budżetowe. To jest pozytywny wyjątek, natomiast pozostali wiceministrowie – jak do tej pory – nie wykazują troski i determinacji – wskazał poseł Wojciech Murdzek.

Jeszcze dziś przed komisją ma stanąć drugi świadek. Będzie to Halina Pupacz, Prezes Zarządu Polskiej Izby Paliw Płynnych.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj