fot. pixabay.com

Komisja infrastruktury wprowadziła zmiany w prawie drogowym

Sejmowa komisja infrastruktury jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem zmian w prawie o ruchu drogowym. Nowela ujednolica m.in. przepisy dot. ograniczników prędkości w pojazdach. 

Przygotowana przez resort infrastruktury nowelizacja ma cztery zasadnicze cele. Pierwszy z nich to dostosowanie przepisów w zakresie  ograniczników prędkości do rozwiązań przyjętych przez UE. Drugi to zawężenie katologu pojazdów podlegających obowiązkowi zgłoszenia na stacji kontroli pojazdów po wymianie drogomierza. Z obowiązku tego wyłączone zostają maszyny budwolane, wózki widłowe oraz pojazdy należące do służb. Pozostałe założenia noweli przedstawił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

– Trzecia kwestia to wprowadzenie takich samych zasad wnoszenia opłat za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego dla wszystkich kategorii od 1 do 5 już na etapie składania wniosku celem usprawnienia tej procedury. Ostatnia sprawa to przekazanie dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego zadań ministra infrastruktury dot. wydawania zezwoleń odstępstw od warunków technicznych pojazdów, kierując się potrzebą przyspieszenia i usprawnienia postępowań administracyjnych w tym zakresie – mówił wiceszef resortu infrastruktury.

Głosowanie nad projektem odbędzie się na rozpoczynającym się jutro dwudniowym posiedzeniu Sejmu. Przepisy mają wejść w życie od nowego roku.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj