(fot.PAP)

Komisja finansów przyjęła budżet

Upadł wniosek posła PiSu, który domagał się wydania negatywnej opinii w sprawie wykonania budżetu w części, za którą była odpowiedzialna KRRiT. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się jednak za przyjęciem przez Sejm sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok w całości  i udzielenie rządowi absolutorium. W świetle raportu NIK – decyzja KRRiT o rozłożeniu na raty kwoty, należnej za przyznane koncesje, była niegospodarna i niecelowa.

Poseł Zbigniew Kuźmiuk zwraca uwagę, że należałoby skontrolować cały proces koncesyjny przez NIK – taki też wniosek poseł złożył do planu kontroli NIKu na drugie półrocze. Dodał, że protokół pokontrolny NIKu jest niespójny, pomimo, że ewidentnie widać rażącą działalność niegospodarną KRRiT. Zarzuty są bardzo poważne i nawet minister finansów nie jest w stanie wyrazić daleko idących uwag w stosunku do polityki finansowej prowadzonej przez Krajową Radę – stwierdził poseł Zbigniew Kuźmiuk.


Pobierz Pobierz

NIK w raporcie nie znalazł uzasadnienia dla rozłożenia opłat koncesyjnych na raty. Dotyczy to m.in. spółek: Stavka i Lemon Records. Rada rozłożyła im kwotę 10 mln 800 tys. zł na 114 miesięcznych rat.

Tymczasem rzekome względy finansowe miały przesądzić o odmowie przyznania przez KRRiT miejsca na cyfrowym multipleksie dla TV Trwam, pomimo tego, że była ona w stanie uiścić jednorazowo opłatę koncesyjną.

Wiceprzewodnicząca sejmowej komisji finansów, poseł Beata Szydło stwierdziła, że KRRiT narusza wiele z zasad i działa jak narzędzie polityczne. Wydatkowanie oraz całe postępowanie Krajowej Rady jak i działanie tej instytucji budzi nasze oburzenie – dodaje.


Pobierz Pobierz

Tymczasem nie ustają protesty wobec dyskryminacji TV Trwam. Do dzisiaj podliczono 2 mln 312 tys. 900 podpisów. Organizowane są również marsze poparcia dla katolickiej stacji. Najbliższe odbędą się już w niedzielę. Przejdą ulicami Bolesławca Śląskiego i Krynicy Zdroju.

drukuj