Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych za inicjatywą ustawodawczą ws. Straży Marszałkowskiej

Użycie broni palnej, prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego, możliwość korzystania z informacji dotyczących zagrożeń posiadanych przez m.in. Policję ABW, SKW to niektóre uprawnienia, jakie otrzymać ma Straż Marszałkowska zgodnie z projektem ustawy o tej formacji.

Dziś Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych podjęła inicjatywę ustawodawczą dotyczącą poselskiego projektu ustawy o Straży Marszałkowskiej. Podjęcie inicjatywy poparło 14 posłów, a czterech wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Czartoryski (PiS) powiedział, że dotychczasowa regulacja dot. funkcjonowania Straży Marszałkowskiej (SM) jest niewystarczająca, głównie ze względu na „swój fragmentaryczny charakter”.

„Projektowana ustawa jest pomysłem na kompleksowe uregulowanie, organizację, formę działania Straży Marszałkowskiej” – podkreślił.

Obecnie zadania straży w zakresie ochrony Senatu i Sejmu, uprawnienia strażników itp., określone są w przepisach obowiązującej ustawy o Biurze Ochrony Rządu z 2011 r.

Arkadiusz Czartoryski dodał, że najważniejszym rozwiązaniem zaproponowanym w projekcie jest zmiana statusu zatrudnienia strażników SM z pracowniczego (obecnie są pracownikami zatrudnionymi na podstawie przepisów prawa pracy), na status służby na podstawie mianowania, tak jak funkcjonariusze innych służb mundurowych.

Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska podkreśliła, że z roku na rok zwiększa się rola SM dotycząca ochrony Sejmu i Senatu, co wynika ze wzrostu zagrożeń, w tym także terrorystycznych. Dodała, że Kancelaria Sejmu popiera projekt. Podkreśliła, że 16-letnia praktyka i doświadczenie z działalności SM w okresie obowiązywania obecnych przepisów i wyniki przeprowadzonych audytów, w tym kontroli NIK, wskazują na „konieczność wypracowania” odpowiednich przepisów ustawowych, które kompleksowo uregulują status SM jak umundurowanej, uzbrojonej formacji zapewniającej bezpieczeństwo Sejmu i Senatu.

Agnieszka Kaczmarska wskazała także na problemy, jakie dla pracowników i działalności SM wynikają z obecnie obowiązujących przepisów. Pracowników SM obowiązuje kodeks pracy, który reguluje odbiór nadgodzin lub dni wolnych.

„W sytuacji zagrożenia trwającego np. kilka dni jest utrudnione delegowanie zadań z zakresu odpowiedniego zapewnienia bezpieczeństwa” – dodała.

Występują także problemy związane z ochroną posła i senatora przez SM poza terenem Parlamentu, Straż musi w takich przypadkach prosić o pomoc inne służby, np. policję.

„Jesteśmy trochę zaskakiwani tym naprawdę rozległym aktem prawnym, który do nas trafia. Dlatego chciałbym prosić o przełożenie podejmowania tej decyzji na następne posiedzenie, po to żeby wszyscy zainteresowani posłowie mieli szanse zapoznać się z tą ustawą” – powiedział poseł Marek Wójcik (PO). Dodał, że w projekcie są zapisy „warte rozważenia”.

„Ja nie mówię nie na wszystkie zapisy w tym projekcie” – zaznaczył.

Również poseł Nowoczesnej Mirosław Suchoń zaapelował o to, aby przed podjęciem decyzji w sprawie inicjatywy najpierw powołać zespół w tej sprawie. Z kolei poseł Kukiz’15 Bartosz Jóźwiak powiedział, że jego klub popiera projekt i jest przeciwny odkładaniu prac nad nim.

Arkadiusz Czartoryski podkreślił, że przedłużenie prac nad projektem skutkowałoby najpewniej przeniesieniem jego wejścia w życie na 2019 r., ze względu na rygory budżetowe.

Jak wynika z projektu ustawy o SM w zakresie ochrony Sejmu i Senatu, do jej zadań należałaby m.in ochrona terenów, obiektów i urządzeń będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i Senatu, a na polecenie Marszałka Sejmu ochrona posłów i senatorów również poza terenami i obiektami parlamentu w przypadku uzasadnionego zagrożenia ich życia lub zdrowia.

Straż realizowałaby także zadania zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Sejmu i Senatu w zakresie niezastrzeżonym dla BOR, prowadziłaby rozpoznanie pirotechniczno-radiologiczne osób, pojazdów, terenów i obiektów Sejmu i Senatu oraz podejmowała działania zmierzające do neutralizacji zagrożeń.

Do zadań SM należałoby także wykrywanie urządzeń podsłuchowych na terenie Parlamentu, a także konwojowanie pieniędzy, mienia i dokumentów. Zaproponowano także, aby SM miała możliwość korzystania z informacji o osobach i zagrożeniach posiadanych przez Policję, ABW, AW, SG, SKW, SWW, ŻW, a także gromadzenie i przetwarzanie informacji mogących wpłynąć na realizacją zadań.

Funkcjonariusze SM będą mieli m.in. prawo do legitymowania, zatrzymywania osób stwarzających w sposób „oczywisty” bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także osób w sposób „rażący naruszających porządek publiczny”. Będą mogli także dokonywać kontroli osobistej i przeglądać bagaże.

W projekcie zaproponowano także, aby funkcjonariuszom przysługiwało prawo użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego: siły fizycznej, kajdanek, pasa obezwładniającego, siatki obezwładniającej, pałki służbowej, ręcznych miotaczy gazu i „przedmiotów przeznaczonych do obezwładnienia osób za pomocą energii elektrycznej”.

Zapisano także prawo do używania przez funkcjonariuszy broni palnej. Takie uprawnienia będą im przysługiwać m.in. w przypadku „konieczności odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu” na życie, zdrowie lub wolność uprawnionej lub innej osoby, ważne obiekty, urządzenia lub obszary.

Wskazano także, że funkcjonariusz SM będzie miał prawo wykorzystać broń palną w przypadkach konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań: zatrzymania pojazdu, jeżeli zagraża on życiu lub zdrowiu uprawnionej osoby lub innej, pokonanie przeszkody uniemożliwiającej lub utrudniającej ujęcie osoby albo ratowanie życia lub zdrowia, zaalarmowanie lub wezwanie pomocy, unieszkodliwienie zwierzęcia, jeśli jego zachowanie zagraża bezpośrednio życiu lub zdrowiu osoby, oddania strzału ostrzegawczego.

Komendanta SM będzie powoływał i odwoływał szef Kancelarii Sejmu. Szef Kancelarii Sejmu będzie także na wniosek komendanta powoływał jego zastępcę lub zastępców.

„Strażnik w toku wykonywania czynności służbowych obowiązany będzie do respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka, a ponadto do działania z poczuciem powagi i godności, przestrzegania zasad dyscypliny, udzielania niezbędnej pomocy i ochrony osobom znajdującym się w budynkach i na terenie pozostającym w zarządzie kancelarii Sejmu i Senatu” – podkreślono w uzasadnieniu.

Projekt zakład także, że funkcjonariuszom SM będzie przysługiwać emerytura zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych.

Zaproponowano także wzrost zatrudnienia w SM o 120 etatów dla funkcjonariuszy i o 10 etatów dla pracowników cywilnych. Obecnie SM liczy 160 pracowników.

Koszt zwiększenia stanu osobowego formacji oszacowano na ok. 17 mln zł.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl