Kombatanci skierowali list do szefa MSWiA

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych apeluje do rządu o pilne uchwalenie ustawy dotyczącej usunięcia wszystkich reliktów komunistycznych w Polsce. W liście skierowanym na ręce ministra Mariusza Błaszczaka kombatanci proszą także o interwencję w sprawie represji policyjnych wobec członków organizacji.

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych od wielu lat walczy z reliktami komunistycznymi w całej Polsce. Dlatego też skierowało kolejny list do polskich władz w sprawie usunięcia komunistycznych pomników.

–  Mówimy o wyburzeniu pomników, o odkłamaniu historii. Jest to bardzo ważne, bo albo jest prawda (bo nie ma półprawdy), albo jej nie ma. Armia Radziecka nie była oswobodzicielem, tylko przyniosła nam zniewolenie na wiele dziesiątków lat – podkreśla Zygmunt Miernik z Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych.

Mimo wieloletnich starań o usunięcie radzieckich pomników z przestrzeni publicznej kombatanci spotkali się z przejawami represji ze strony policji. Tak było chociażby w przypadku manifestacji w Nowym Sączu, po której funkcjonariusze skierowali pozwy za rzekome wybryki chuligańskie.

–  Porozumienie Organizacji Kombatanckich wystosowało list do ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka z opisem tych wydarzeń, które miały miejsce i zachowań policyjnych – mówi Krzysztof Bzdyl z Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych.

Podczas manifestacji dochodziło do skandalicznych reakcji policji również wobec przypadkowych osób. Mimo represji ze strony policji Organizacje Kombatanckie i Niepodległościowe osiągnęły już duże sukcesy.

– Wszystkie pomniki, które usuwaliśmy wspólnie i z Katowic, i z Nowego Sącza zniknęły, a za naszym przykładem poszli inni w Pieniężnie, w Mielcu, w Limanowej – zwraca uwagę dr Monika Bieniek z Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych.

Z danych Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że w Polsce znajduje się jeszcze ok. 300 pomników lub tablic upamiętniających armię radziecką i władze komunistyczne.

TV Trwam News/RIRM

drukuj