Kolejny atak na SKOK

Kolejny atak na Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe – tak o doniesieniach medialnych ws. SKOK-ów mówi ich główny ekonomista – Janusz Szewczak.

Kasy wymagają pilnej restrukturyzacji – napisał dziś jeden z dzienników – powołując się na raport Komisji Nadzoru Finansowego.

KNF, po przeanalizowaniu danych finansowych kas, uznała że aż 44 z 55 istniejących wymaga wprowadzenia pilnych działań restrukturyzacyjnych, także z wykorzystaniem funduszu stabilizacyjnego.

KNF twierdzi ponadto, że mimo szybkiego rozwoju Kas w ostatnich latach, cierpią one na niedobór funduszy własnych, mają problemy z płynnością i ponoszą straty.

– Odbieramy to jako zmasowany atak na SKOK-i mający je oczernić, mający powodować żeby Polacy w zębach zanieśli swoje pieniądze do zagranicznych banków w Polsce i oczywiście będą one jeszcze mniej bezpieczne niż w SKOK-ach. To są działania natury pewnej zemsty politycznej, tak to odbieramy. Przypomnijmy, kwestionowaliśmy zarówno ustawę tę o SKOK-ach, wnioskowaliśmy o jej zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego.  Zaskarżone jest również rozporządzenie ministra finansów co do sposobu audytowania kas, które całkowicie nie przystają do spółdzielni finansowej jakimi są SKOK-i. Nie chcemy się upodabniać do banków – powiedział Janusz Szewczak.

KNF między wierszami stwierdza, że SKOK-i mają zyski 250 mln zł i przeszło 4-krotny wzrost funduszy ale twierdzi, że wymagają restrukturyzacji – co jest niezrozumiałe.

Restrukturyzacji wymagają raczej niektóre banki w Polsce, które mają olbrzymią ilość kredytów przeterminowanych i olbrzymie kredyty w frankach szwajcarskich.

Kuriozalne są także zarzuty, że SKOK-i mają za małe zyski – dodaje Janusz Szewczak.

– Nie chcemy obdzierać polskich kredytobiorców ze skóry tak, jak czynią to banki. Naszym zdaniem błędna metoda badania audytu wyniku SKOK-ów powoduje, że opóźnienie jednego miesiąca w spłacie kredytu już w statystykach jest widoczny, jako kredyt przeterminowany. Po miesiącu nie chcemy wysyłać komornika tylko dlatego, że ktoś się opóźnił, bo ma kłopoty, a przecież kłopotów jest coraz więcej w naszym kraju. Uważamy, że im gorsza sytuacja w finansach publicznych państwa tym większy ten atak na SKOK – dodał Janusz Szewczak.

RIRM

drukuj