Kolejny apel ws. wstrzymanych dotacji unijnych

Tomasz Poręba zwrócił się do Komisarza ds. Polityki Regionalnej ws. wstrzymania unijnych dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.  

Europoseł PiS zaapelował do Johannesa Hahna, Komisarza ds. Polityki Regionalnej, o podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wyjaśnienia decyzji KE w sprawie RPO.

26 lutego br. Komisja Europejska zaleciła podkarpackiemu urzędowi marszałkowskiemu wstrzymanie certyfikacji wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Powodem były „alarmujące informacje” dotyczące funkcjonowania urzędu marszałkowskiego, który znalazł się pod lupą Centralnego Biura Antykorupcyjnego i prokuratury.

W liście otwartym do Johannesa Hahna Tomasz Poręba podkreśla, że sprawa budzi wiele kontrowersji i wymaga jak najszybszego wyjaśnienia. Europoseł PiS pyta również, czy zalecenie wstrzymania wypłat unijnych dotacji jest jednoznaczne z koniecznością natychmiastowego zablokowania tychże wypłat przez Województwo Podkarpackie oraz prosi o wskazanie projektów, które są zagrożone utratą unijnego wsparcia.

Nie mam wątpliwości, że zablokowanie środków z liczącego 5 mld PLN funduszu RPO uniemożliwi realizację szeregu projektów na rzecz modernizacji i rozwoju tego regionu Polski – czytamy w liście Tomasza Poręby.

Europoseł PiS ma nadzieję, że sprawa znajdzie pozytywny finał. „Liczę, że uda się szybko odblokować środki z RPO. Ich utrata byłaby ogromnym ciosem dla regionu” – zaznacza Tomasz Poręba.

Treść listu Tomasza Poręby do Johannesa Hahna.

list_Tomasza Poręby do Johannesa HahnaRIRM

drukuj