fot. flickr.com

Kolejne posiedzenie rządu

Dziś rząd zdecyduje, czy podwyższyć kwotę wolną od podatku do 8 tys. zł dla podatników osiągających dochód nieprzekraczający tej kwoty.

Ministrowie zajmą się dziś zmianami w systemie podatkowym. Chodzi między innymi o projekty nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych: PIT, CIT i podatku ryczałtowym. Rząd proponuje podniesienie kwoty wolnej od podatku z 6,6 tys. zł do 8 tys. zł. Nowe przepisy mają wejść w życie od nowego roku. W założeniu mają one zwiększyć wpływy do budżetu państwa poprzez upowszechnienie opodatkowania związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na dzisiejszym posiedzeniu rządu ministrowie zajmą się ponadto projektem nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, na mocy której do polskiego prawa wprowadzony ma zostać mechanizm europejskiego nakazu dochodzeniowego. Ministrowie omówią także projekt nowelizacji ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Zajmą się również projektem ustawy, który zakłada, że w związkach zawodowych będą mogły się zrzeszać osoby zatrudnione na podstawie tzw. śmieciówek. Ustawa przyznaje między innymi samozatrudnionym oraz osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych prawo tworzenia i przystępowania do organizacji związkowych. Nowe regulacje dają szerokie uprawnienia związkowe, np. ochronę przed zwolnieniem.

TV Trwam News/RIRM

drukuj