fot. PAP/Mateusz Marek

KE ma wątpliwości w sprawie wykonania przez Polskę orzeczenia TSUE dotyczącego SN. P. Czarnek: KE nie ma kompetencji do wnikania w polski wymiar sprawiedliwości i jego organizację

KE ma wątpliwości w sprawie wykonania przez Polskę orzeczenia o środkach tymczasowych dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja przeanalizowała odpowiedź otrzymaną od polskich władz, ale nie jest w stanie stwierdzić czy nasz kraj podjął wszelkie niezbędne kroki, aby wykonać to orzeczenie.

Bruksela wysłała więc do Polski list z prośbą o wyjaśnienia. Poinformował o tym na konferencji prasowej rzecznik KE. Jak przekazał, w niektórych przypadkach Izba Dyscyplinarna nadal działa, a środki mające na celu wykonanie postanowienia, zgodnie z odpowiedzią polskiego rządu, mogą nie obowiązywać do czasu wydania ostatecznego wyroku przez TSUE, ponieważ przedmiotem przyszłego orzeczenia polskiego TK.

Do wątpliwości Komisji Europejskiej odniósł się poseł PiS Przemysław Czarnek. W jego ocenie są one niezasadne i niezgodne z prawem.

Komisja Europejska w ogóle nie ma kompetencji do wnikania w polski wymiar sprawiedliwości i jego organizację. Wątpliwości Komisji Europejskiej są zupełnie niezasadne, ponieważ Izba Dyscyplinarna działa na zasadzie obowiązującej w Polsce ustawy. Wątpliwości Komisji Europejskiej są już wręcz nudne, ponieważ KE w ogóle nie bierze pod uwagę faktu, że żeby Izba Dyscyplinarna mogła zaprzestać na jakiejkolwiek płaszczyźnie (tu chodzi tylko i wyłącznie o tą płaszczyznę odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów) swoich działań, to musi być do tego ewidentna podstawa prawna, którą uchwala Sejm większością głosów. Skąd Komisja Europejska wie i na jakiej podstawie może wymagać od polskiej większości sejmowej takiego, a nie innego głosowania. To już staje się wręcz żenujące – wskazał prof. Przemysław Czarnek.

W kwietniu TSUE postanowił, że Polska ma natychmiast zawiesić przepisy dotyczące Izby Dyscyplinarnej SN do czasu wydania ostatecznego wyroku w tej sprawie. Wnioskowała o to KE. 8 maja Polska przekazała Komisji, że Sąd Najwyższy podjął niezbędne działania dla wykonania tego postanowienia.

Na wyjaśnienie wątpliwości KE Polska na czas do 24 czerwca.

RIRM

drukuj