Katowice: Uroczystości pogrzebowe ks. abp. Szczepana Wesołego

W katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe ks. abp. Szczepana Wesołego, długoletniego duszpasterza Polonii. Przewodniczy prymas Polski ks. abp Wojciech Polak. Homilię wygłosi metropolita katowicki ks. abp Wiktor Skworc. 

W katowickiej katedrze zgromadziło się wielu wiernych, wśród nich liczni przedstawiciele duchowieństwa oraz przedstawiciele regionalnych i lokalnych władz.

Na początku Mszy św. odczytano telegram ze Stolicy Apostolskiej, który sekretarz stanu ks. kard. Pietro Parolin przesłał na ręce ks. abp. Skworca. Kardynał w imieniu papieża Franciszka przekazał wspólnocie Kościoła, środowiskom polonijnym oraz uczestnikom pogrzebu słowa duchowej łączności.

„Papież Franciszek wyraża przekonanie, że odszedł do Domu Ojca pasterz, który wypełniał posługę w sposób godny, z oddaniem Bogu i wielką życzliwością wobec ludzi” – napisano w telegramie.

„Ojciec Święty pragnie podkreślić dobro, jakie śp. arcybiskup czynił jako kapłan i biskup, wdrażając wizję duszpasterstwa emigracyjnego wśród Polonii w duchu wartości ewangelicznych, ludzkiej solidarności i patriotyzmu” – napisał ks. kard. Parolin i dodał, że Papież ogarnia modlitwą rodzinę i przyjaciół abp. Wesołego, uczestników liturgii pogrzebowej i udziela wszystkim apostolskiego błogosławieństwa.

Przewodniczący Mszy św. ks. prymas Polak zwrócił się bezpośrednio do ks. abp. Wesołego: „Pasterze Kościoła w Polsce, biskupi, prezbiterzy, osoby życia konsekrowanego i lud wierny, otaczając dzisiaj Twoją trumnę, pragną z całego serca powiedzieć: >>Sługo dobry i wierny, wejdź do radości Twego Pana<<, a Ty – w imię swego biskupiego hasła odpowiadasz: >>Służyłem z radością, całe życie<<.

„Dziękujemy Ci za twoją służbę, dziękujemy Ci za Twoje świadectwo wiary, miłości, zwłaszcza do naszych rodaków, rozsianych po całym świecie” – powiedział prymas.

Po mszy w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla trumna z ciałem zmarłego zostanie przeniesiona do grobowca biskupów w kościele apostołów Piotra i Pawła.

Ks. abp Szczepan Wesoły, wieloletni duszpasterz polskiej emigracji i uczestnik Soboru Watykańskiego II, zmarł 28 sierpnia br. w Rzymie, gdzie mieszkał. Miał 92 lata. Posługę kapłańską sprawował 62 lata, przez 50 lat był biskupem.

Urodził się 16 października 1926 r. w Katowicach. Tuż przed wybuchem II wojny światowej opuścił wraz z rodziną Katowice i wyjechał do Jarosławia. W październiku 1943 r. skierowano go na roboty przymusowe do Niemiec, a w 1944 r., po przeszkoleniu wojskowym, wysłano na front zachodni na południe Francji. Wkrótce przedostał się na stronę aliancką i wraz z polskimi jednostkami uczestniczył w walkach z Niemcami w Algierii i we Włoszech jako radiotelegrafista w oddziałach łączności.

Po zakończeniu wojny kilka lat pracował jako pracownik fizyczny w Wielkiej Brytanii. W 1950 r. wstąpił do kolegium jezuickiego w Londynie. W latach 1951-1957 przygotowywał się do kapłaństwa w Rzymie, tam też w 1956 r. przyjął święcenia kapłańskie i został kapłanem diecezji katowickiej.

Po święceniach pracował przy polskich wydawnictwach związanych z Millenium Chrztu Polski i był duszpasterzem emigrantów polskich we Włoszech. W tym czasie podjął studia specjalistyczne na rzymskich uczelniach. W latach 1962-1965 kierował sekcją słowiańską Biura Prasowego Sekretariatu Soboru Watykańskiego II. W 1967 r. uzyskał doktorat z teologii i mianowano go kierownikiem Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Emigracyjnego w Rzymie.

Papież Paweł VI w 1968 r. ustanowił go biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej z zadaniem wspomagania duszpasterstwa emigracyjnego. Sakrę biskupią przyjął z rąk prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. W latach 1980-2007 był rektorem rzymskiego kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Pełnił ponadto funkcje przewodniczącego Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie i redaktora kwartalnika „Duszpasterz Polski za Granicą”. W 2003 r. przeszedł na emeryturę. W ramach prac Konferencji Episkopatu Polski był sekretarzem Komisji ds. Duszpasterstwa Emigracyjnego oraz członkiem Komisji Maryjnej i Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu.

Był w składzie Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych. Zwany „biskupem na walizkach”, także po przejściu na emeryturę, jak długo pozwalały mu siły i stan zdrowia, służył Polakom rozsianym po świecie jako ich pasterz, przyjaciel i nauczyciel. W 1996 r. przyznano mu honorowe obywatelstwo Katowic oraz wyróżniono go licznymi nagrodami honorowymi, kościelnymi i państwowymi, wśród nich Orderem Orła Białego.

PAP/RIRM

drukuj