fot. PAP

Karczewski: odwołanie prezes NFZ to odwracanie uwagi

Obowiązki prezesa NFZ do czasu powołania nowego szefa NFZ będzie pełnił dotychczasowy wiceprezes Marcin Pakulski – poinformował minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

Minister Arłukowicz złożył wniosek o odwołanie prezes NFZ Agnieszki Pachciarz. Za powód podał niewłaściwe weryfikowanie osób nieubezpieczonych po wprowadzeniu systemu eWUŚ.

Jest mi nieco przykro – tak prezes NFZ skomentowała wniosek ministra zdrowia o jej odwołanie. Podkreśliła, że treści uzasadnienia nie zna, ale nawiązała w tym kontekście do sporu NFZ i MZ ws. dotacji na leczenie osób nieubezpieczonych. W tej sprawie prezes NFZ złożyła do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę na ministra zdrowia. Domagała się zapłaty przez MZ za świadczenia osób niezgłoszonych do ubezpieczenia, ale uprawnionych do świadczeń.

Przewodniczący sejmowej  komisji zdrowia pos. Tomasz Latos, na najbliższy piątek zwoła pilne posiedzenie. Oczekuje udziału ministra Bartosza Arłukowicz, który zdaniem posłów powinien się wytłumaczyć z bałaganu w służbie zdrowia.  Natomiast 22 stycznia odbędą się obrady nad wnioskiem PiS o odwołanie ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Wniosek o odwołanie prezes NFZ to forma odwrócenia uwagi od zaniedbań w ministerstwie zdrowia – stwierdził wicemarszałek, sen. Stanisław Karczewski, który jest równocześnie lekarzem.

– Nie wyobrażamy sobie, aby na specjalnie zwołanym na piątek posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia nie było pana ministra Arłukowicza. Musi być i powinien odpowiadać nie tylko na pytania zadawane przez dziennikarzy, ale również posłów opozycji. Dzisiejsza decyzja o złożenie wniosku ws. odwołania pani prezes Agnieszki Pachciarz zaskoczyła wszystkich. Zaskoczyła nas, zaskoczyła panią prezes, zaskoczyła również NFZ oraz wszystkich dziennikarzy. Jest to typowa obrona pana ministra Arłukowicza. W ten sposób próbuje odwrócić uwagę od  swoich zaniechań i braku koncepcji, co mu zarzucamy – powiedział Stanisław Karczewski.    

Senator Bolesław Piecha, przypomniał, że premier Donald Tusk poprosił ministra zdrowia, by skrócił kolejki w dostępie do lekarzy. Dał mu na to trzy miesiące – co jest nierealne. Poseł odniósł się również do skargi prezes NFZ na MZ.

– Zobaczymy, czy następca dzisiejszego prezesa tę skargę podtrzyma. Muszę powiedzieć panu prezesowi, a mam dla niego nienajlepszą wiadomość, że art. 60 kodeksu postępowania przed sądami administracyjnymi mówi, że nawet jak skarżący – w tym przypadku prezes NFZ – zechce skargę wycofać sąd wcale nie musi tego przyjąć w przypadku, kiedy jest to rażące naruszenie praw pacjenta. Prawo pacjenta do leczenia i finansowania leczenia ze środków publicznych jest prawem zapisanym w polskiej ustawie zasadniczej. Donald Tusk powinien przyjąć dymisję prezes Agnieszki Pachciarz, ale jednocześnie skłonić swoich posłów (łącznie z koalicjantem) żeby zagłosowali za udzieleniem wotum nieufności panu prezesowi Bartoszowi Arłukowiczowi – powiedział sen. Bolesław Piecha.

RIRM

drukuj