Kalwaria czeka na Ojca Świętego

Ojciec Święty Benedykt XVI podczas pielgrzymki do Polski 27 maja odwiedzi
sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Z kustoszem o. Damianem Muskusem rozmawia
Małgorzata Bochenek

Jak będzie przebiegało oczekiwanie na Papieża w sanktuarium pasyjno-maryjnym
w Kalwarii Zebrzydowskiej?

– Już o godz. 9.00 rozpocznie się czuwanie modlitewne. Na godz. 10.00 zaplanowano
Eucharystię pod przewodnictwem jednego z biskupów krakowskich. Po Mszy św.
czuwanie będzie miało charakter bezpośredniego przygotowania do przyjazdu Ojca
Świętego. Czas oczekiwania wypełnią modlitwa i wspólny śpiew.

Około godz. 12.00 do sanktuarium przybędzie Ojciec Święty Benedykt XVI…
– W samo południe ma przybyć do nas Papież. Po krótkim powitaniu przez prowincjała
Ojców Bernardynów, kustosza sanktuarium oraz burmistrza miasta Ojciec Święty
uda się do kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej. Tam Benedykt XVI będzie trwał
na modlitwie prywatnej. Po niej wyjdzie do zgromadzonych pielgrzymów na ołtarz
polowy, aby przewodniczyć modlitwie "Anioł Pański". Mamy nadzieję,
że Ojciec Święty pozdrowi zgromadzonych pielgrzymów i udzieli wszystkim apostolskiego
błogosławieństwa. Następnie uda się do Krakowa.

Czym jest obecność Ojca Świętego dla kalwaryjskiego sanktuarium?
– To jest bardzo ważne wydarzenie. Trzeba przypomnieć, że jest to już trzecia
pielgrzymka papieska do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej i wizyta drugiego
Papieża. Przyjazd do Kalwarii kolejnego namiestnika Chrystusa na ziemi sprawia,
że staje się ona ważnym punktem na pielgrzymim szlaku Europy i świata.

Ilu pielgrzymów Ojcowie się spodziewają?
– Możemy przyjąć około 20 tys. pielgrzymów, tyle też zostanie wydrukowanych
zaproszeń. Pielgrzymi pragnący wziąć udział w spotkaniu z Ojcem Świętym w
sanktuarium kalwaryjskim mogą już rezerwować karty wstępu do sektorów.
Przyjmujemy rezerwacje grupowe za pośrednictwem parafii lub organizacji społecznych
i religijnych: telefonicznie, listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną.
Pielgrzymi indywidualni będą mogli otrzymać karty wstępu bezpośrednio w sanktuarium
przy furcie klasztornej.
Grupy należy zgłaszać na furcie klasztornej bądź pod adresem: Klasztor OO.
Bernardynów, ul. Bernardyńska 46, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska (z dopiskiem:
Pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI), tel. 033 876 63 04, e-mail: kurier@kalwaria.ofm.pl.
Około połowy maja zaproszenia będą rozsyłane do osób, które je zarezerwują.
Będzie również istniała możliwość odebrania ich na furcie klasztornej.

O czym jeszcze powinni być poinformowani pielgrzymi?
– Przewidziany jest specjalny sektor dla osób niepełnosprawnych z jednym opiekunem.
Dokonując rezerwacji karty wstępu dla osoby niepełnosprawnej, należy podać
jej dane: imię i nazwisko, imię ojca oraz nr PESEL. Jeśli osoba niepełnosprawna
przybędzie swoim środkiem transportu, należy podać markę i numer rejestracyjny
samochodu. Będzie także zorganizowany specjalny transport z miasta dla osób
niepełnosprawnych. Wejście do sektora do godz. 9.30. Wejście do pozostałych
sektorów za okazaniem kart wstępu w godz. 6.00-10.00.
W dniu wizyty Ojca Świętego od rana aż do wyjazdu Papieża bazylika oraz bezpośredni
teren klasztoru nie będą dostępne dla pielgrzymów.

Już teraz w sanktuarium trwa przygotowanie duchowe…
– Codziennie w kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej odmawiana jest modlitwa różańcowa
w intencji pielgrzymki Benedykta XVI. W czasie odpustu Wielkiego Tygodnia
połączonego ze słynnymi kalwaryjskimi Misteriami Męki Pańskiej były głoszone
kazania na temat pierwszej encykliki Ojca Świętego "Deus caritas est".
Przez cały maj podczas tradycyjnych wieczornych nabożeństw maryjnych będzie
przybliżane pielgrzymom aktualne nauczanie papieskie. W ostatnią niedzielę
przed papieską pielgrzymką, 21 maja, zostaną odprawione kalwaryjskie Dróżki
Matki Bożej w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI i jego pielgrzymki do
Polski, w tym do kalwaryjskiego sanktuarium.

Dziękuję za rozmowę.

drukuj