fot. PAP

Jest śledztwo ws. zamówień publicznych

Jest śledztwo ws. domniemanych nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa w Warszawie z zawiadomienia CBA. Czynności śledcze będzie prowadzić ABW.

W latach 2009-12 miało dojść do popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przy zamówieniach publicznych w MS.

Sprawa dotyczy dwóch osób, które nie pracują już w resorcie sprawiedliwości. Przede wszystkim chodzi o nieprawidłowe działania b. dyrektora departamentu informatyzacji i rejestrów sądowych w MS.

– Nieprawidłowości miały dotyczyć wnioskowania, przeprowadzania procedur o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu: „Centrum usług rejestrowych i innych projektów”. Istnieje podejrzenie, że działania polegające na wnioskowaniu i przeprowadzaniu procedur były podejmowane niezgodnie z prawem. W tym w szczególności  zlecano realizację zamówień w trybie wolnej ręki, podczas gdy nie było ku temu podstaw. Śledztwo jest prowadzone w kierunku artykułu 231 p. 1 Kk. Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3. – powiedział rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.

Zawiadomienie to efekt kontroli CBA w MS; objęto nią lata 2007-13. CBA sprawdzało udzielanie zamówień publicznych w związku z zakupem usług i sprzętu teleinformatycznego, w tym projektu Centrum Świadczenia Usług Rejestrowych w resorcie. Łączna wartość nieprawidłowo udzielonych zamówień przekroczyła 100 mln zł.

RIRM 

drukuj