Jak przeżyć Triduum Paschalne?

Triduum Paschalne to szczególny czas dla każdego katolika. O tym, czym ten czas powinien być dla wierzącego człowieka mówił ks. prof. Waldemar Chrostowski z UKSW w Warszawie podczas rozmowy z o. Grzegorzem Wosiem CSsR w „Aktualnościach dnia”.

Ksiądz profesor zwrócił szczególną uwagę na to, że w tym roku zaraz po świętach Wielkiejnocy przypada 1050. rocznica Chrztu Polski. W związku z tym podczas uroczystości Triduum Paschalnego, a szczególnie podczas liturgii Wielkiej Soboty, wierzący mogą jeszcze bardziej się przygotować i pielęgnować w sobie tę świadomość.

Ksiądz Profesor podkreślił, że jest wiele wymiarów Wielkiego Tygodnia. Przede wszystkim osadzenie tego okresu w kontekście tego, co już przeżywaliśmy, czyli Wielkiego Postu. Potrzebujemy obejrzeć się wstecz i zadać sobie pytanie, czy i w jakim stopniu udało się nam wykonać nasze postanowienia na ten okres. Bardzo ważnym elementem pracy nad sobą jest uświadomienie sobie, jak mówił wykładowca UKSW, w jakim miejscu duchowej pracy i zmagań jesteśmy, czyli rzetelne uznanie swoich porażek i radosne uznanie tego, co udało nam się osiągnąć.

Każdy dzień Triduum Paschalnego ma swój własny klimat duchowy. Każdy z nich – jak zaznaczył ks. prof. Chrostowski – łączy jednak pamięć o Męce, Śmierci i już przedświcie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Wielki Czwartek to nade wszystko dzień Eucharystii, dzień sakramentu kapłaństwa. Stąd wielka wdzięczność, że Kościół trwa i rozwija się dzięki Eucharystii, która jest korzeniem, siłą i mocą Kościoła. Dzięki kapłanom, którzy Eucharystię sprawują i wszystkim osobom konsekrowanym, które są wiernymi świadkami Boga i świadkami również obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii – mówił wykładowca UKSW.

Ks. prof. Chrostowski zwrócił uwagę na szczególny wymiar Wielkiego Piątku i wielkie znaczenie postu.

Wielki Piątek to absolutnie wyjątkowy dzień w roku, w którym w szczególny sposób patrzymy na krzyż. […] Atmosfera tego dnia jest absolutnie wyjątkowa. Tego dnia trzeba zwrócić uwagę na post. To bardzo ważny element przeżywania Wielkiego Postu, dlatego że są tacy w naszym zlaicyzowanym społeczeństwie, którzy za nic sobie mają wartości chrześcijańskie i którzy nawet nie bardzo wiedzą, czym jest Wielki Piątek i czym jest wiara w Jezusa Chrystusa i Jego krzyż. Stąd zachowanie ścisłego postu to jest również świadectwo dawane Chrystusowi – podkreślił ks. prof. Waldemar Chrostowski.

Wykładowca UKSW w Warszawie mówiąc o Wielkiej Sobocie zaznaczył, że to czas oczekiwania na Zmartwychwstanie, czas grobu, o którym wiemy, że jest pusty, bo mamy dwa tysiące lat wiary chrześcijańskiej za sobą, ale jednocześnie oczekujemy symbolicznie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

W tym dniu nasze kościoły zapełniają się o wiele bardziej niż w inne dni i to dobry znak, bo pokazuje, że ważnym elementem wiary w tych najtrudniejszych przypadkach staje się tradycja. […] Nie możemy jednak ograniczyć się wyłącznie do tradycji. Udział w tych właśnie obrzędach poświęcenia pokarmów powinien też być świadomy w szczególny sposób budowaniem solidarności międzypokoleniowej – mówił ks. prof.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski opowiadając o Triduum Paschalnym akcentuje znaczenie liturgii, jako najważniejszej części tego okresu.

Najważniejszym składnikiem świętego Triduum Paschalnego jest liturgia zarówno ta sprawowana w Wielki Czwartek w katedrach przez biskupów jak też liturgia popołudniowa – wieczorowa, sprawowana w wielu kościołach najpierw dla dzieci i młodszej młodzieży, a następnie dla dorosłych. Warto i trzeba wziąć udział w tej liturgii wielkoczwartkowej, wielkopiątkowej i wielkosobotniej. Bo ona ma w sobie niezwykły dynamizm, wymowę zawierającą tradycję dwóch tysięcy lat istnienia chrześcijaństwa, karmioną blaskiem i światłem Ewangelii – podkreślił ks. prof. Waldemar Chrostowski.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski na zakończenie zauważył, jak w tym roku ważny jest aspekt 1050. rocznicy Chrztu Polski. W 966 roku, kiedy Mieszko I wraz z całym dworem przyjął chrzest ten moment stał się na dobre zaczątkiem polskiej państwowości i zaistnienia Polski w tym kształcie, w jakim istnieje od 1050 lat. Ks. prof. Chrostowski przypominał, że rocznica tego wydarzenia przypada wkrótce po obchodach Wielkiej Nocy.

Nam wierzącym trzeba się już wcześniej przygotować należycie i pielęgnować w sobie tą świadomość. Innej Polski niż ochrzczona, niż chrześcijańska nie było i okres Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia to czas, by uprzytomnić sobie zobowiązania wynikające ze chrztu świętego w związku z tym, że w każdą Wielką Sobotę te zobowiązania chrzcielne są przypominane i odnawiane. Zatem w tym roku te zobowiązania chrzcielne zostaną nam podane pod rozwagę. Jednocześnie będziemy mogli raz jeszcze je wyznać w szczególny sposób – mówił na zakończenie ks. prof. Waldemar Chrostowski.

RIRM

drukuj