fot. flickr.com

J. Partyka: Ustawa antyterrorystyczna jest potrzebna na teraz

Komisarz Józef Partyka, wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów, powiedział, że ustawa antyterrorystyczna jest potrzebna na teraz i powinna być przyjęta ponad podziałami politycznymi. Partyka, wskazał, że Policja liczy na unormowanie w nowych przepisach między innymi kwestii użycia snajpera.

Komisarz Józef Partyka, zwraca uwagę, że przez lata nie można było doczekać się kompleksowej ustawy, która da służbom odpowiednie narzędzia do działania w sytuacji zagrożenia terroryzmem. Brakuje dziś precyzyjnych zapisów w tej sprawie, funkcjonariusz musi się opierać na przepisach ogólnopolicyjnych, a to utrudnia interwencję.

– To, co pan minister z wiceministrem zapowiedzieli o ustawie antyterrorystycznej, to dobry kierunek i ta ustawa powinna wejść w życie jak najszybciej, ponad podziałami politycznymi. Patrząc na ten zarys, który został przedstawiony – oczywiście szczegółów jeszcze nie znamy – główną instytucją, która będzie odpowiedzialna za zwalczanie terroryzmu będzie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oczywiście, wszystkie inne organizacje będą musiały współpracować i po to jest ta ustawa, żeby było wiadomo jaka instytucja za co jest odpowiedzialna, kto podejmuje decyzje w sytuacji zagrożenia, kto zajmuje się rozpoznaniem i w efekcie końcowym, kto dokonuje zatrzymania osób, które są podejrzane o terroryzm – tłumaczy Józef Partyka.

W myśl założeń ustawy antyterrorystycznej główną rolę w walce z terroryzmem będzie pełniła ABW. Agencja ma między innymi koordynować działalność antyterrorystyczną innych służb, także działania informacyjno-analityczne.

ABW będzie miała możliwość kontroli operacyjnej wobec cudzoziemców przebywających w Polsce, którzy są podejrzani o działalność terrorystyczną. Rząd daje sobie także prawo czasowego zamknięcia granic. Z kolei szef MSWiA będzie mógł natychmiast wydalić cudzoziemca.

Rząd zajmie się przepisami na początku kwietnia. Do Sejmu projekt ustawy trafi w maju.

RIRM

drukuj