fot. Ministerstwo Sprawiedliwości

J. Ozdoba: Przestępcy środowiskowi przez lata byli bezkarni – czas z tym skończyć

Nawet 10 mln zł nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie musiała zapłacić osoba skazana za przestępstwo przeciw środowisku. Zakłada to propozycja zmian, jaką przedstawili przedstawiciele resortów klimatu i środowiska oraz sprawiedliwości.

Projekt noweli przepisów zakłada zaostrzenie kar za wyrzucanie śmieci do lasu czy nielegalne składowanie odpadów, a także łatwiejszą egzekucję orzeczonych kar i odciążenie samorządów, które przeznaczają duże środki pieniężne na usuwanie porzuconych odpadów.

Regulacje mają pomóc lepiej chronić przyrodę. Wiceminister klimatu, Jacek Ozdoba, podkreślił, że rząd wrzuca kolejny bieg w walce z przestępcami środowiskowymi. Jak zapowiedział, będą wyższe kary za niszczenie środowiska.

– W nowelizacji Kodeksu karnego proponujemy odpowiedzialność np. za nielegalny import od Polski odpadów niebezpiecznych. Zwiększamy zarówno dolną, jak i górną granicę, ale dajemy także obligatoryjność nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli instytucji, która może na podstawie artykułu 26a Ustawy o odpadach finansować sprzątniecie odpadów, które zalegają w naszym kraju, a wiemy, że te pozostałości są bardzo duże. Koszt unieszkodliwienia niektórych odpadów przekracza dziesiątki milionów, a czasem setki milionów. W skali krajów są to miliardy. Przestępcy środowiskowi przez dziesięć lat płacili z tytułu nawiązek na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 mln złotych. W 2014 roku było to 1500 złotych. Jest to „śmiech na sali”, czas z tym skończyć – akcentował Jacek Ozdoba.

Nawiązka będzie mogła wynieść 10 mln złotych. Minimalna grzywna dla firm niszczących środowisko wzrośnie z kolei z 1 tys. do 10 tys. zł. Za zaśmiecanie miejsc publicznych, pól i lasów kara będzie zwiększona z 500 do 5 tys. złotych.

Resort sprawiedliwości podkreśla, że zmiany są konieczne, bo rośnie liczba przestępstw przeciw środowisku. W ubiegłym roku było ich aż 287. [czytaj więcej] 

RIRM

drukuj