J. M. Jackowski: rząd dba o nieingerowanie KE w sprawy Polski

Polski rząd dba o to, by Komisja Europejska nie ingerowała w wewnętrzne sprawy naszego krajupodkreślił senator Jan Maria Jackowski. Polityk dodał, że polskie władze przedstawią na piśmie swoje stanowisko.

Wczoraj premier Beata Szydło powiedziała, że rząd nie wprowadzi do polskiego porządku prawnego żadnych zaleceń, które nie są zgodne z interesem państwa i obywateli.

Mija termin jaki Komisja Europejska dała polskim władzom na wdrożenie zaleceń dotyczących rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Chodzi m.in. o przestrzeganie wyroków TK z 3 i 9 grudnia ub.r. dotyczących wyboru jego sędziów. Rząd chce merytorycznie polemizować z KE: przedstawiać swoje racje i argumenty – mówiła wczoraj Prezesa Rady Ministrów.

Zadowolenia z postawy premier i całego rządu w tej sprawie nie kryje senator Jan Maria Jackowski.

– Pani Premier powiedziała jasno, że rząd polski zawrze swoje stanowisko na piśmie i liczy na to, że nie będzie zgody na stronnicze działanie Komisji Europejskiej – motywowane głównie celem politycznym, a nie merytorycznym rozpoznaniu sytuacji w Polsce – (a sytuacja w Polsce jest bardzo dobra). Nie będzie zgody na to, by KE wtrącała się w wewnętrzne sprawy Polski. Uważam, że jest to bardzo dobra wypowiedź i została wypowiedziana we właściwym momencie – wskazuje Jan Maria Jackowski.

Zalecenia Komisji Europejskiej z lipca to drugi etap procedury ochrony praworządności wszczętej wobec Polski w styczniu w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Kolejnym etapem może być wniosek do Rady UE o stwierdzenie zagrożenia dla rządów prawa w Polsce.

RIRM

drukuj