fot. PAP/Leszek Szymański

J. Kwieciński: Chcemy, aby przy realizacji programu „Dostępność Plus” to polskie firmy miały szansę na podniesienie swojej konkurencyjności

Z funduszy unijnych w ramach programu „Dostępność Plus” na innowacje służące seniorom i osobom niepełnosprawnym trafi 200 milionów złotych. W marcu i kwietniu ruszy pięć nowych konkursów dla polskich firm. Chcielibyśmy, żeby przy realizacji tego potężnego programu to polskie firmy miały szansę na podniesienie swojej konkurencyjności, wypracowanie nowych produktów i usług – tłumaczy minister inwestycji Jerzy Kwieciński.

Między 4 marca a 31 maja br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski w ramach konkursu „Design dla przedsiębiorców”. To konkurs dla firm chcących opracować nowy projekt wzorniczy. Ma on być uniwersalny, czyli dostępny dla osób z różnymi ograniczeniami.

Dwa kolejne konkursy są organizowane przez PARP w ramach działania „Bony na innowacje dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”.

Nabór w ramach kolejnego konkursu, „Badania na rynek”, potrwa od 25 marca do 8 maja. Mikro i małe firmy będą wdrażać innowacje produktowe służące osobom z ograniczeniami.

Ostatni konkurs – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” będzie realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ma na celu przygotowanie i wdrożenie produktów lub technologii zwiększających dostępność dla osób z ograniczeniami fizycznymi lub poznawczymi.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński wskazuje, że to kolejny etap wdrażania rządowego programu „Dostępność Plus”.

– Program „Dostępność Plus” jest absolutnie priorytetem nie tylko dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ale również dla całego rządu. Ponad połowa działań, które przewidzieliśmy w ramach programu „Dostępność Plus” – została uruchomiona. Dzisiaj czas na przedsiębiorców. Chcielibyśmy, żeby przy realizacji tego tak bardzo ważnego i potężnego programu to polskie firmy miały szansę na podniesienie swojej konkurencyjności, wypracowanie nowych produktów i usług – zaznacza szef resortu.

Wszystkie szczegóły dot. konkursów są dostępne na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj